Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

SPS/IPC/Drives 2002 zve vystavovatele z Evropy i světa

číslo 6/2002

SPS/IPC/Drives 2002 zve vystavovatele z Evropy i světa

(Stuttgart – Norimberk – Praha 23. května 2002). Veletrh SPS/IPC/Drives 2002, který se uskuteční tradičně v Norimberku, a to ve dnech 26. až 28. listopadu 2002, zřejmě opět ve všech ohledech překoná dosavadní ročníky.

Obr. 1.

Specializovaný veletrh elektrické a elektronické měřicí, řídicí a automatizační techniky – systémů a komponent již po více než deset let soustavně upevňuje svoje postavení na trhu a lze říci, že v současné době je skutečně vedoucí akcí – veletrhem s odbornou konferencí – v daném oboru techniky nejen v Německu, ale i v Evropě a pravděpodobně i ve světě. Potvrzují to i výsledky ročníku 2001 [Automa, 8, 2002, s. 37-40] a také čísla pro rok 2002, která na tiskové konferenci v Praze v květnu uvedl Joseph Rath, jednatel pořádající společnosti Mesago Messemanagement GmbH ze Stuttgartu a manažer veletrhu.

Setrvalý trend růstu
K začátku května pořadatelé zaregistrovali již více než 90 nových vystavovatelů – firem, které se rozhodly zúčastnit se veletrhu SPS/IPC/Drives jako vystavovatelé poprvé. Celkem je v listopadu v Norimberku očekáváno na 750 vystavovatelů (v roce 2001 jich bylo 715). Obdobně je již v květnu 2002, tedy v podstatě půl roku před veletrhem, na SPS/IPC/DRIVES 2002 závazně objednána rozloha výstavní plochy rovnající se rozloze využité v roce 2001. Veletrh tedy letos téměř jistě obsadí celou plochu hal 1 až 5 norimberského výstaviště (v roce 2001 byly obsazeny haly 1, 2, 4, 5 a asi polovina haly 3 při celkem 40 000 m2 výstavní plochy).

Kdo jsou a co očekávají návštěvníci?
Návštěvníků je letos na SPS/IPC/Drives očekáváno celkem asi 23 000 (21 114 v roce 2001 a 18 704 v roce 2000), z nichž zřejmě více než 8 % bude ze zahraničí (1 276, tj. 7 %, v roce 2000 a 1 671, tj. 8 %, v roce 2001). Asi 60 % návštěvníků veletrhu je setrvale z řad konstruktérů, vývojářů a vedoucích, tj. pracovníků tvořících cílovou skupinu převážné většiny vystavovatelů.

V roce 2001 přijeli návštěvníci za technickými novinkami (84,5 % odpovědí), seznámit se se situací na trhu (74,7 %), řešit konkrétní problémy (47,2 %) atd. Zajímali se o řídicí techniku (77,3 % odpovědí), elektrické pohony (60,8 %), průmyslové sběrnice (57,4 %) atd. i o průmyslové zpracování obrazu (12,6 %).

Celkem 96,4 % návštěvníků bylo již na SPS/IPC/Drives 2001 rozhodnuto, že veletrh navštíví i v roce 2002. Zejména oceňují kompaktnost veletrhu, reprezentativní zastoupení oblastí automatizace, dodavatelů a výrobků i místo konání akce. Nejpočetnější jsou mezi zahraničními návštěvníky příchozí z Rakouska, Švýcarska, Itálie a České republiky.

Jedním z cílů pořadatelů pro rok 2002 proto je dále posílit internacionálnost veletrhu a podpořit rozvoj jeho zahraničního potenciálu, a to především v zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Novinky pro vystavovatele
Vystavovatelům nabízí veletrh účast na setkání dodavatelů a uživatelů z oboru elektrické a elektronické měřicí, řídicí a automatizační techniky, komponent i systémů, co do komplexnosti a současně tematické sevřenosti unikátním minimálně v celoevropském kontextu.

V nabídce pro vystavovatele jsou letos tradiční položky i společné stánky, osvědčené již v roce 2001:

  • Linux v automatizaci,
  • IT & Automation,
  • národní (stánky firem z jedné země),
  • „mladých“ firem (vzniklých po 31. 12. 1992).

Novinkami roku 2002 budou fórum Industrial communication a výběr tématu zpracování obrazu v průmyslu za nosné téma SPS/IPC/Drives 2002 a jeho všestranná centrální podpora pořadatelem i spolupracujícími odbornými svazy.

Účast na společném národním stánku je pro zahraničního vystavovatele na SPS/IPC/Drives 2002 finančně výhodná při jeho jen minimálním organizačním úsilí. S cílem podpořit zahraniční účast jsou pořadatelé připraveni pružně řešit rozpory, které mohou vzejít ze zájmu firmy být ve společném národním stánku a přitom v té části výstaviště, kam patří svým oborem působnosti.

Doprovodné kongresy
Nedílnou součástí akce bude i konference SPS/IPC/Drives, tradičně zaměřená na automatizační techniku a techniku pohonů a nově také na zpracování obrazové informace (přihlášeno je více než 200 a prezentováno bude asi 50 příspěvků), a 3. konference IT & Automation s ústředním tématem prorůstání světů automatizace a IT.

Výhodné zájezdy
K veletrhu SPS/IPC/Drives 2002 se ještě vrátíme v č. 10/2002 aktuální informací pro případné návštěvníky. Ty z nich, kdo zodpovědně plánují svůj čas i finance, upozorňujeme na zatím neomezenou (co do počtu míst) nabídku jednodenního autobusového zájezdu z Prahy na SPS/IPC/Drives 2002 za dotovanou cenu (informace: Česko-německá obchodní a průmyslová komora, I. Čeplová, tel.: 02/24 22 12 00, e-mail: info@dtihk.cz).

Podrobnější informace o veletrhu SPS/IPC/Drives, aktuální seznam vystavovatelů, informace o konferencích aj. lze nalézt na adrese http://www.mesago.de/sps

(sk)

Inzerce zpět