Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

SPS/IPC/Drives 2001

číslo 1/2002

SPS/IPC/Drives 2001

SPS/IPC/Drives, specializovaný veletrh elektrické a elektronické automatizační techniky – systémů a komponent, se koná od roku 1997 každoročně v Norimberku, jen o málo dále než 100 km od naší západní hranice. V posledním listopadovém týdnu se uskutečnil jeho další úspěšný ročník, v pořadí již dvanáctý.
V dnech 27. až 29. listopadu 2001 bylo možné na norimberském výstavišti pod jednou střechou nejen navštívit samotný veletrh SPS/IPC/Drives 2001, ale také se zúčastnit souběžně s ním konaných dvou doprovodných odborných konferencí, patřících mezi největší svého druhu – SPS/IPC/Drives Kongress 2001 a IT & Automation Kongress 2001.

SPS/IPC/Drives mezi veletržní špičkou

Hlavní a tradiční obory veletrhu SPS/IPC/Drives – programovatelné automaty (Speicherprogrammierbare Steuerung – SPS), průmyslové počítače (Industrial PC – IPC) a elektrické pohony (Drives) – spolu s navazujícími oblastmi, zejména průmyslových komunikačních sběrnic a komunikace v průmyslu vůbec, softwaru pro řízení a vizualizaci, senzorů a integrace informačních technologií (IT) ve výrobních podnicích, přivedly v roce 2001 na výstaviště celkem 715 vystavovatelů z 18 zemí. Počet návštěvníků, s výjimkou účasti na odborných konferencích, letos opět vzrostl (tab. 1). Celkem 133 vystavovatelů se veletrhu v roce 2001 zúčastnilo poprvé a početná byla i účast zahraničních vystavovatelů (tab. 2).

Tab. 1. Poslední tři ročníky veletrhu SPS/IPC/Drives v číslech (zdroj: Mesago, 2001)

Rok 1999 2000 2001
Počet vystavovatelů
celkem 540 643 715
z Německa 466 573 632
ze zahraničí 74 70 83
Výstavní plocha 30 000 m2 (tři haly) 33 400 m2 (čtyři haly) 40 000 m2 (pět hal)
Počet návštěvníků 16 401 18 704 21 100
Účastníků na konferenci
SPS/IPC/Drives 690 699
IT & Automation nekonala se 168

Co se týče celkového postavení, je současný SPS/IPC/Drives co do velikosti srovnatelný s dosavadními největšími veletrhy specializovanými na automatizační techniku. Celosvětově (a tudíž i v Evropě) vede pomyslný žebříček veletrh Interkama, jehož patnáctý ročník celkem (první ročník v novém dvouletém cyklu namísto dřívějšího převážně tříletého) se uskutečnil od 24. do 28. září 2001 na 35 000 m2 výstavní plochy za účasti téměř 900 vystavovatelů a 42 000 návštěvníků (z jedné třetiny zahraničních) z 66 zemí. Na americkém kontinentu jsou bezesporu vrcholnými odbornými setkáními v oboru automatizace výroční technické konference odborné společnosti ISA – The Instrumentation, Systems, and Automation Society, doprovázené výstavou. ISA 2001 Conference and Exhibition se uskutečnila v texaském Houstonu od 10. do 13. září 2001. Zaregistrovalo se na ní 17 530 návštěvníků (z nich 1 383 zahraničních) a 749 vystavovatelů obsadilo asi 17 300 m2 čisté výstavní plochy, což přibližně odpovídá průměru posledních let.

Tab. 2. Zahraniční vystavovatelé na SPS/IPC/Drives 2001
Země původu Počet vystavovatelů
Švýcarsko 21
Itálie 14
Rakousko 11
Velká Británie 9
Francie 7
Dánsko, USA po čtyřech
Finsko, Indie, Nizozemí po dvou
Belgie, Česká republika, Čína, Izrael, Maďarsko, Slovinsko, Švédsko po jednom
Celkem 83, tj. 11,6 % z celkového počtu

Veletrh SPS/IPC/Drives se od obou uvedených akcí, svou historií zakotvených v   automatizaci kontinuálních výrobních procesů, ovšem poněkud liší. Věnuje se oboru automatizace téměř výhradně z pohledu elektrické a elektronické automatizační techniky, ke které v poslední době přibírá problematiku integrace IT, a na rozdíl od svých spíše stagnujících konkurentů trvale vykazuje dvojciferná tempa meziročního růstu. Vhodnou kombinací odborného zaměření, místa a času konání se z regionální výstavy, která začala v roce 1990 v Sindelfingenu se 63 vystavovateli, stala prvořadá událost každoročního podzimního veletržního dění v oboru automatizační techniky, a to již nejen v Německu.

Elektrická automatizační technika od A do Z

Zájem o veletrh SPS/IPC/Drives 2001 byl značný v Německu i v mezinárodním měřítku a překonal očekávání pořadatelů. Svědčí o tom, že automatizace zůstává motorem růstu průmyslové výroby a že obor elektrické automatizační techniky, alespoň v Německu, zatím netrpí obávanými a v některých jiných průmyslových oborech patrnými příznaky hospodářské recese.

Obr. 1.

S jakou nabídkou elektrické automatizační techniky přicházejí vystavovatelé a jak se její skladba, víceméně zrcadlící poptávku, obměňovala v posledních třech letech, ukazuje obr. 1. Podívejme se alespoň letmo na jednotlivé oblasti nabídky a trendy jejich vývoje. K dokreslení jsou souběžně s tímto textem pod titulkem Zaznamenáno na SPS/IPC/Drives 2001 stručně představeny některé z vystavovaných novinek.

Řídicí technika – to jsou na SPS/IPC/Drives především programovatelné automaty (Programmable Logic Controllers – PLC) a průmyslové počítače. Nabízí je stabilně 40 a více procent vystavovatelů. Trend je již delší dobu také stabilní: rostou výkonnost a schopnosti komunikace i odolnost. Na významu nabývá stále více přímé řízení z PC (softPLC) založené na otevřených standardech vestavných PC, často kombinovaných ve společné skříni s displejem. Hlavním současným požadavkem ovlivňujícím vývoj řídicí techniky, průmyslových sběrnic a komunikací, I/O rozhraní a softwaru je požadavek na otevřené architektury řídicích systémů (open architecture). Charakteristické pro otevřenou architekturu jsou standardy PC, otevřené sítě, dodržování standardů při programování a integrace webových technologií.

Průmyslové sběrnice jsou segmentem rostoucím sice pozvolna, ale trvale. Již se běžně používají na úrovni snímačů a akčních členů i řídicích systémů. Otevřená řešení společně s výrobci podporují, mj. výstavními aktivitami, zájmová sdružení, jako např. AS-International Association, CAN in Automation (CiA), ControlNet International, Fieldbus Foundation, Interbus Club, Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) a Profibus International. Používané protokoly jsou sice navzájem nekompatibilní, nicméně hlavní z nich formálně zastřešuje společný mezinárodní standard. Mají svůj relativně ustálený okruh dodavatelů a zájemců i aplikačních oblastí. Další kolo snah o standardizaci, a tím také o přerozdělení trhu, přichází s pronikáním řešení na bázi sítě Ethernet do řízení výrobních procesů.

Elektrické pohony jsou jedním z nejrychleji rostoucích segmentů veletržní nabídky – za dva roky téměř o 50 %. Základem, na kterém dnes obor staví, jsou především kompaktní měniče frekvence pro synchronní i asynchronní motory a tzv. inteligentní pohony. Pohony s třífázovými asynchonními motory napájenými z měničů frekvence představují v poslední době téměř polovinu veškeré produkce pohonů v Německu. Díky vestavěné elektronice jsou stále „inteligentnější“ i motory nejmenších výkonů, které se svým 37% podílem na trhu stávají důležitou komponentou automatizovaných systémů. Stále více produktů je vybaveno rozhraním Sercos.

Hardware a periferní zařízení a vizualizace, segmenty podle počtu vystavovatelů čtvrtý a šestý v pořadí, jsou v současnosti charakteristické především decentralizací veškerého ovládání, vstupů a výstupů. Nabízena je plejáda modulů I/O v nejrůznějších provedeních, nejčastěji komunikujících s vlastním řídicím systémem prostřednictvím některé z otevřených průmyslových sběrnic. Novinkou jsou konfekciovaná provedení I/O (modul a továrně vyrobené kabely s konektory) umožňující dosáhnout krytí až IP67, větší spolehlivosti a menších nákladů při montáži i údržbě. Společnými znaky současných operátorských panelů jsou vysoký stupeň čelního krytí (IP65), odolnost vůči nepříznivým pracovním podmínkám (teplota, vibrace, znečistění apod.), elektromagnetická kompatibilita, rozsáhlé možnosti komunikace, jednoduchá obsluha a podstatně nižší cena oproti průmyslovým PC. Zpravidla jsou k dispozici i modely s dotykovými stínítky. Mezeru mezi malými místními i vzdálenými pasivními displeji a plnohodnotnými průmyslovými počítači, používanými pro komplexní vizualizační úlohy, postupně zaplňují středně výkonné terminály zejména na bázi operačního systému Windows CE.

Software si, co do počtu vystavovatelů, zachovává stabilní pozici. Trvalou část nabídky tvoří systémy SCADA/HMI, řešení pro řízení v reálném čase, podpora projektování řídicích systémů, podpora řešení s tenkými klienty atd. Na dokreslení pohybu směrem k otevřeným architekturám lze citovat jednoho z výrobců: „… prostředí Windows je něčím, o čem uživatelé předpokládají, že bude použito, a ne že jim to budete rozmlouvat“. Nástup operačního systému Linux jako možné protiváhy řešení na bázi Windows není v automatizaci nijak masivní. Slibná technika je zatím pokládána za nedostatečně zralou. Nabídku účasti v tematickém sdružení expozic Linux in Automation využilo deset firem.

Sítě a průmyslová komunikace představují setrvalou část nabídky postupně směřující k zavedení otevřených standardů pro komunikaci v reálném čase na bázi internetu a sítě Ethernet v průmyslu (organizace Interface for Distributed Automation Group (IDA), Industrial Automation Open Networking Alliance – IAONA). OPC Foundation vyvíjí protokol OPC Data Exchange Standard for Ethernet (OPC DX). Jako jedno z možných řešení bezdrátové komunikace v automatizaci je diskutován standard Bluetooth.

Průmyslová senzorika vykazuje v počtu vystavovatelů stabilní mírný růst, odpovídající významu snímačů jako základních prvků řídicích smyček. Snímače a moduly pro přizpůsobení měřicích signálů jsou, při stejných nebo i lepších metrologických vlastnostech, především stále menší. Všude pronikajícímu „zasíťování“ se výrobci snímačů snaží vyjít vstříc vestavbou příslušných rozhraní přímo do snímačů.

Bezpečnostní technika nabývá v souvislosti s automatizací na významu a s tím roste i nabídka na veletrhu. Mimo zdokonalování tradičních prostředků zajišťujících bezpečný chod strojů a zařízení je výrobci podporovaným a široce diskutovaným trendem přenos řídicích i bezpečnostních signálů po téže přenosové cestě. Důvody jsou stejné jako u samotných „řídicích“ sběrnic: jednodušší návrh a levnější realizace, údržba i případné rozšiřování systému.

Zpracování obrazu, podporované dostupností stále výkonnější výpočetní techniky, je sektorem s relativně nejrychleji rostoucím počtem vystavovatelů – za dva roky na dvojnásobek. V budoucnu je očekáván podobný boom v oblasti rozpoznávání řeči.

Společně se zmíněným tematickým ostrůvkem stánků Linux in Automation byl novinkou na výstavní ploše společný stánek IT & Automation s devíti vystavovateli. Ze známějších jmen se zúčastnila, a to na obou místech, firma Siemens. Novinkou byly dále „národní ostrůvky“ stánků firem z jedné země. Výhodných podmínek (viz dále) využily z Francie tři firmy (z celkem sedmi vystavujících) a z Itálie čtyři (ze čtrnácti).

Obr. 2.

Jako obvykle byly součástí veletrhu stánky nabízející zdarma široký výběr odborného tisku a jednoduše vymezené přednáškové prostory (Forum – obr. 2) v halách 2 a 3 s nepřetržitým programem odborných pódiových diskusí a firemních prezentací.

Konferenční program

Dvojice klasicky uspořádaných odborných konferencí SPS/IPC/Drives Kongress 2001 se sekcemi Automation, Drives a Tutorials (výuková sekce) a IT & Automation Kongress 2001, probíhajících souběžně navzájem i s veletrhem, byla jedním z hlavních magnetů veletržní akce. Přes výrazně menší počet účastníků než v roce 2000 (tab. 1) jde stále o největší konferenci na téma elektrická automatizační technika vedenou v němčině – což ovšem zahraniční návštěvníci z jiných než německy mluvících zemí a regionů, pravda, neocení vždy kladně.

Na konferenci zaměřené na automatizační prostředky bylo v sekcích Automation a Drives ve třech dnech předneseno ve 29 blocích více než 100 referátů pokrývajících celou šíři nabídky elektrické automatizační techniky podle obr. 1. Souběžně byla v osmi tříhodinových výukových kursech (tutorials) podrobněji probrána témata:

  • Bluetooth – základy a aplikace v automatizační technice,
  • snímače zrychlení v elektrické automatizační technice,
  • řízení třífázových pohonů mikropočítači,
  • OLE for Proces Control (OPC) – organizace a prostředky,
  • řízení skluzu, cesta k robustnímu řízení elektromechanických pohonů,
  • vestavný internet pro sledování a diagnostiku na dálku,
  • vestavný Linux v automatizaci,
  • bezpečnost automatizovaných strojů a zařízení.

Konference IT & Automation se v roce 2001 již druhým rokem věnovala problematice propojování řídicích sfér podniku s výrobními z pohledu současné automatizace a informačních technologií (IT). Předneseno bylo celkem 40 příspěvků. Cílem konference je napomáhat při definování společné pracovní základny a jazyka za účelem dosáhnout efektivního propojení obchodních a výrobních procesů v podniku.

V roce 2001 pořadatelé již neorganizovali při konferenci stolní výstavku, která v roce 2000 neměla patřičnou odezvu. Místo toho nabídli firmám činným v oblasti integrace IT společný stánek na veletrhu a konferenci IT & Automation připravili bez výstavního přívažku. Vlastní zkušeností i pozorováním (konference ISA, Hannover Messe, Interkama) dospěli k názoru, že zájem o nástroje k integraci IT a automatizace je zatím teprve v počátcích a že efektivní podpora tohoto segmentu trhu spočívá v současné fázi především v podpoře výměny informací, zkušeností a znalostí.

Novinkou konferenčního programu bylo volně přístupné plenární jednání, na kterém vystoupili Dr. Gunther Kegel (Pepperl + Fuchs GmbH, Mannheim) s přednáškou Zukunftperspektiven für Automatisierungstechnik (Budoucnost automatizační techniky) a prof. Dr. Claus E. Heinrich (SAP AG, Walldorf) s přednáškou Collaborative Manufacturing (Výroba ve spolupráci je překlad toporný a asi málo výstižný; jde o modely spolupráce při výrobě i obchodování především založené na využívání internetu a vycházející z modelu MES – Manufacturing Execution Systems, u nás již docela známého).

V případě zájmu o sborníky z posledních konferencí je možné kontaktovat pořadatele.

SPS/IPC/Drives a IT & Automation v roce 2002

Odezva mezi vystavovateli a návštěvníky i hodnocení v odborném tisku potvrzují, že veletrh SPS/IPC/Drives je pro průmysl automatizační techniky skutečně vrcholem přinejmenším podzimu posledních let. V současné době zde lze potkat všechny přední výrobce elektrické automatizační techniky i mnoho menších zahraničních společností, hledajících prostřednictvím SPS/IPC/Drives cestu na německý i mezinárodní trh. V porovnání s rokem 2000 vzrostl počet vystavujících firem o 11,2 %, a to domácích (německých) o 10,5 % a zahraničních o 18,6 % (tj. nárůst téměř dvojnásobným tempem).

Vystavovatelé na SPS/IPC/Drives oceňují zejména odborně i obchodně kvalifikované návštěvníky, široké možnosti doplňkových prezentací, tematicky sdružené stánky a v neposlední řadě také možnost využít zvýhodněné podmínky při společné účasti v tzv. národním pavilonu (v roce 2001 stánek o ploše 9 m2 včetně stavby, zápis do katalogu, uvedení mezi vystavovateli na webové stránce veletrhu s odkazem na stránky firmy a vybrané reklamní služby za 2 450 EUR bez daně).

Návštěvníci oceňují zejména kompaktní uspořádání a zeměpisně vhodné místo konání veletrhu, nabídku koncentrovanou na konkrétní oblast automatizační techniky s výrazným potenciálem růstu a poskytující velmi dobrý přehled o celém odvětví. Denní vstupné 40 DEM nemuseli v roce 2001 platit návštěvníci, kteří se předem zaregistrovali na webové stránce veletrhu, a pokud vystačili s jednoduchým plánkem výstaviště rozdávaným zdarma (katalog s CD-ROM stál 50 DEM), bylo možné pořídit jednodenní návštěvu veletrhu za pouhé cestovní náklady. Z Prahy byl péčí Česko-německé obchodní a průmyslové komory vypraven jednodenní autobusový zájezd za 380 korun za osobu.

SPS/IPC/Drives 2002 a IT & Automation 2002 se uskuteční v Norimberku od 26. do 28. listopadu 2002. Pořadatelem je veletržní společnost Mesago – Messe Management GmbH, se sídlem ve Stuttgartu. Kvalitu veletrhu i podmínky účasti na něm lze očekávat v podstatě stejné jako v roce 2001. Aktuální informace je možné nalézt na internetové stránce www.mesago.de/sps, popřípadě na www.IT-Automation.com

Ing. Karel Suchý, Norimberk – Praha


Zaznamenáno na SPS/IPC/Drives 2001

Rozšiřující karty a polohovací modul pro kompaktní PLC Melsec

Dvě digitální a dvě analogové rozšiřující karty k umístění do základní jednotky umožňují kompaktním PLC Melsec FX1S a FX1N pracovat až se 34, popř. 132 digitálními I/O a dvěma analogovými vstupy a jedním výstupem (0 až 10 V nebo 4 až 20 mA, použitelnými např. k regulaci). Pro tytéž PLC určený polohovací modul FX2-10PG je jednoduše a všestranně použitelný v kombinaci s mikrokrokovými motory i nejnovějšími servozesilovači. Vhodně řeší přechod z mechanických na elektricky ovládané pohybové mechanismy.
[www.mitsubishi-automation.com]

Maximální výkon při minimálních rozměrech

Kompaktní PLC řady Micro-EH nabízejí 10 až 84 I/O, analogové I/O (12 bitů), přerušovací vstupy a rychlý čítací vstup, impulsní a šířkově modulované výstupy, dobu cyklu od 0,9 ms, 32bitový procesor RISC, pamět flash a RAM na asi 3 000 kroků programu (12 KB), hodiny reálného času a možnost rozšíření základní jednotky. Ke komunikaci slouží linka RS-232 nebo RS-232/485. Montují se na lištu DIN nebo na stěnu.
[www.hitachi-ds.com]

Spolehlivý průmyslový PC

Sigmatek IPC 341 je současným vrcholem firemní vývojové řady průmyslových PC. Rekonstruovanému ergonomickému čelnímu panelu se 34 funkčními tlačítky dominuje 12,1" displej TFT. Mechaniky, disketová a CD ROM, a konektor PS-2 pro připojení přídavné klávesnice chrání před vnějšími vlivy víčko. Standardně je vestavěn zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) a použitý unikátní způsob odvodu ztrátového tepla umožňuje provoz bez nuceného větrání. Obojí významně přispívá ke spolehlivosti systému, který dále má výměnný pevný disk a napájí se ze zdroje 24 V DC.
[www.sigmatek.at]

busstop® – průmyslový Ethernet

Nové prvky s krytím IP67 řady busstop® umožňují snadno použít síť Ethernet v průmyslovém prostředí. Moduly I/O se připojují konektorem M12 přímo do sítě s protokolem Modbus TCP a přenosovou rychlostí 10 nebo 100 MBd. K dispozici jsou konfigurace s osmi až šestnácti binárními vstupy nebo výstupy a smíšené. Standardními průmyslovými osmipólovými konektory M12, navrženými podle připravovaných norem pro instalace s krytím IP67, se připojují také snímače a akční členy. Čtyřkanálový přepínač pro síť Ethernet s konektory M12 a s automatickou detekcí přenosové rychlosti je zapouzdřen v plastu a je vhodný pro venkovní použití v rozsahu teplot –40 až +80 °C. K dispozici jsou také propojovací kabely s konektory M12 a RJ45.
[www.turck.com]

Cenově přijatelný lineární elektromagnetický pohon

Přímé elektromagnetické lineární pohony LinMot® P jsou cenově přijatelným hnacím agregátem pro mnoho průmyslových aplikací. Nabízejí zdvih až 1 460 mm, sílu do 200 N, nastavení do libovolné polohy s opakovatelností 0,1 mm (0,01 mm s vnějším snímačem polohy) a kadencí pohybů až 20 Hz. Lze je snadno integrovat do řídicích systémů na bázi PLC, VME i PC při přenosu údajů prostřednictvím analogových signálů polohy, digitálních spouštěcích signálů, rozhraní RS-232/485 nebo sběrnic Profibus-DP a CAN.
[www.linmot.com]

Decentralizované předzpracování rychlých analogových signálů

Vstupní modul KL3361 Oscilloscope Bus Terminal se spouštěcím vstupem decentralizovaně předzpracovavá rychlé analogové signály. Zaznamenat lze minimální a maximální hodnotu a překročení mezí. Spouštěcí impuls může být umístěn na začátku, na konci nebo uvnitř definovaného časového intervalu. Číslicové výsledky se již menší rychlostí přenášejí dále pro využití k řízení apod.
[www.beckhoff.com]

SCADA HMI ASPIC MP v pre-beta verzi

Nový ASPIC MP (Multi-Platform) je vyvíjen jako multiplatformní (MS Windows NT, Linux) software pro rozsáhlé projekty automatizace průmyslových procesů i pro malá vestavná (embedded) zařízení. Jde o plnohodnotný systém SCADA/HMI podporující mj. architekturu klient/server, databázové standardy OPC HDA, OLE DB, ODBC (MS SQL, Oracle), komunikační standardy COM/DCOM a OPC (DA, HDA, A&E) a vizualizaci procesu internetovým prohlížečem. Projekt uložený v jazyku XML lze mj. snadno upravovat např. v programu Notepad. Vestavěný matematický modul používá skriptovací jazyk podobný jazyku C++ a umožňující spouštět procedury událostmi. Na trhu bude ASPIC MP k dispozici v polovině roku 2002.
[www.merz-sw.com]

Ochrana standardních PC ve výrobních provozech

Standardní PC jsou jako dostatečně výkonné, hospodárné a pohotové řešení součástí mnoha průmyslových řídicích systémů. Před nepříznivými vlivy prostředí dílen a výrobních provozů – vlhkostí, prachem, teplem aj. – je bezpečně ochrání skříně založené na novém systému TS8. Nabízená tři provedení se liší rozměry prosklených dvířek prostoru pro monitor a vybavením výsuvnou nebo výklopnou poličkou. Vnitřní prostor skříní, do kterého se prach a voda nedostanou ani při otevřených poličkách, je uzpůsoben i k zástavbě spínacích a řídicích systémů a ventilátoru a je chráněn před neoprávněným vstupem.
[www.rittal.de]

Miniaturní zdroj 24 V DC

Průmyslový síťový napájecí zdroj ML 100 řady MiniLine dodává napětí 24,5 až 28 V DC při výkonu 100 W. Napájí se ze střídavé sítě 115/230 V s automatickým přepnutím podle přivedeného napětí a je použitelný při teplotě od –10 do +70 °C. Vodiče o průřezu od 0,5 do 4 mm se připojují patentovaným způsobem velmi rychle a bez použití nářadí. Zdroj vyhovuje všem důležitým světovým normám. Při rozměrech 73 × 75 × 103 mm (š × v × h) jde o zatím nejmenší přístroj svého druhu s velmi dobrým poměrem výkonu k obestavěnému prostoru i užitné hodnoty k ceně.
[www.puls-power.com]

Snímače absolutního natočení pro Profibus-DP

Mnohootáčkové snímače absolutního natočení s rozhraním Profibus-DP (EN 50170), třída 2, profil 1.1, existují s pevným hřídelem o průměru 6 až 10 mm (typ SHM5 s tělesem Ć58 mm) nebo s průchozí dírou o průměru 12 až 30 mm (SHU9, Ć90 mm). Rozliší 8 191 kroků na otáčku při měřicím rozsahu od 0 do 536 870 911 (počet kroků na otáčku násobený počtem otáček).
[www.ideacod.fr]

Specifikace protokolu RTPS

Interface for Distributed Automation (IDA) Group a společnost Real-Time Innovations, Inc. (RTI) zveřejnily specifikaci protokolu RTPS – Real-Time Publish-Subscribe (RTPS) Wire Protocol Specification, který realizuje komunikační model publish--subscribe (producent-konzument) modifikovaný pro potřeby řešení úloh reálného času. Současně byla zveřejněna IDA Communication, Runtime Model and Device Description Specification. IDA tak učinila významný krok směrem k realizaci otevřeného standardu pro vertikální a horizontální výměnu dat v průmyslových automatizačních systémech pracujících na principu distribuované inteligence a v reálném čase, který připravuje. Specifikace protokolu RTPS bude dále předložena k připomínkám skupině IETF (Internet Engineering Task Force) s cílem zahájit proces přijetí protokolu RTPS jako standardu pro distribuci dat prostřednictvím internetu.
[www.ida-group.org, www.rti.com]

Obr. 3.

Tlakové spínače

Elektronické tlakové spínače PC-M v robustním kovovém pouzdru jsou vhodné pro všechny pneumatické a hydraulické aplikace vyžadující měření, sledování a zobrazování tlaku média. Nastavují se jednoduše tlačítky prostřednictvím multifunkčního displeje a provozního menu. K dispozici je třináct typů spínačů s rozsahem od –0,1 až 0 MPa (podtlak) do 0 až 60 MPa a široká škála výstupů (0 až 10 V, 0 až 20 mA, jeden nebo dva spínací tranzistorové výstupy nebo relé). Spínače mají vestavěnu paměť maximálního tlaku, nastavitelnou dobu odezvy spínače i displeje, kalibrační funkci pro manuální i automatickou diagnostiku a volitelný pnp/npn tranzistorový výstup. Dodává se k nim úplné příslušenství.
[www.turck.com]

Plně programovatelný měřicí zesilovač

Kompaktní dvoukanálový měřicí zesilovač s nosnou frekvencí MP80(DP) řízený mikroprocesorem v sobě spojuje funkce měření, zpracování i řízení. Je plně programovatelný podle IEC 1131. Spolupracuje se všemi běžnými typy tenzometrických a indukčních snímačů, s inkrementálními snímači a snímači s rozhraním SSI. S řídicím systémem komunikuje po sběrnici CANopen a Profibus-DP nebo přes digitální I/O.
[www.hbm.com]

Inzerce zpět