Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Správná etiketa a potisk na každou lahvičku

Nizozemská firma OTE Group vyrábí a vyváží speciální hydratační čisticí a mazací kapaliny pro ošetřování kontaktních čoček. Používá 250 různých etiket tak, aby vyhověla svým zákazníkům. Hotové výrobky jsou dodávány do celého světa, proto je nutné zajistit, aby byla každá lahvička dodána v dokonalém stavu a včas. Velkou pozornost musí věnovat společnost OTE kontrole, protože musí dodržovat přísné požadavky pro zdravotnictví a farmacii. Dříve byla kontrola kvality vykonávána obsluhou pouhým okem. Firma si předsevzala zlepšit kvalitu a rozhodla se používat snímač obrazu Cognex Checker pro kontrolu, zda je na lahvičce natištěn výrobní kód a nalepena etiketa. Snímače obrazu Checker jsou schopné spolehlivě rozeznávat díly i při značných rychlostech výrobních linek. Jsou jednoduchým a vhodným řešením v případech, kdy má být kontrolována přítomnost produktu nebo charakteristické znaky balení. Jejich výhodou je mnohostrannost, takže jeden snímač Checker dokáže detekovat vlastnosti, pro které by bylo třeba více optoelektronických senzorů nebo které nejsou optoelektronické snímače schopné vůbec rozeznat.
 
Snímač Checker (obr. 1) zkontroluje, jestli je na dně lahvičky natištěn výrobní kód, a když chybí, vydá signál k zastavení linky. Pro kontrolu etiket na lahvičkách kruhového průřezu je použit jeden snímač obrazu Checker a pro lahvičky jiného tvaru jsou v provozu dva. Snímače jsou „natrénovány“ na různé etikety.
 
Snímače obrazu Checker se ve společnosti OTE osvědčily jak při rozeznávání potisku, tak etiket. Nahradily tak dříve prováděné namátkové kontroly, které nesplňovaly přísné požadavky na zdravotnické a farmaceutické provozy. Další informace o výrobcích a službách společnosti Cognex zájemcům poskytne obchodní zástupce Jan Kučera, tel.: 724 819 719, jan.kucera@cognex.com.
(ev)
 
Obr. 1. Snímač Cognex Checker kontroluje, jestli mají všechny lahvičky na dně natištěn výrobní kód a nalepenou správnou etiketu.