Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Spolupráce společností Sick a Trumpf

Společnost SICK AG se stala partnerem nově vzniklé firmy AXOOM (www.axoom.com), poskytující služby v oblasti informatiky a založené výrobcem obráběcích strojů, firmou TRUMPF. Axoom nabízí výrobním podnikům služby v oblasti naplňování koncepce Industrie 4.0, a to zvláště v oblasti logistických procesů.

 
Snímače společnosti Sick poskytují informačním systémům Axoom data, která jsou zpracovávána do podoby přehledných informací o probíhajících logistických procesech a jsou v každém okamžiku k dispozici pro podporu plánování a optimalizaci logistiky. Obě firmy úzce spolupracují na tom, jak snímače Sick co nejlépe integrovat do digitálního prostředí Axoom.
 
Ačkoliv Axoom je dceřinou společností firmy Trumpf, jsou informační systémy Axoom univerzálně použitelné se všemi stroji a zařízeními od různých výrobců.

(Bk)