Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Spolupráce Německa a Česka v robotice se prohlubuje

Při státní návštěvě spolkové kancléřky Dr. Angely Merkelové v srpnu 2016 byla mj. podepsána kooperační dohoda mezi národními centry excelence v oborech robotiky a umělé inteligence, českým CIIRC a německým DFKI.

 

Spolková kancléřka Dr. Angela Merkelová přijela 25. srpna na státní návštěvu České republiky, při které měla důležité politické rozhovory s premiérem Bohuslavem Sobotkou a prezidentem České republiky Milošem Zemanem. Ve stínu politických jednání poněkud uniklo pozornosti, že během setkání, při společné návštěvě ČVUT v Praze, spolková kancléřka a český premiér ocenili, že Německo a Česko zintenzivňují svoji spolupráci v rozvoji konceptu Industrie 4.0 a ve výzkumu v oboru robotiky, a podpořili podepsání kooperační dohody mezi odpovídajícími národními centry excelence, Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics – CIIRC) a Německým centrem pro umělou inteligenci DFKI (Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz). Před podpisem dohody prof. Dr. Wolfgang Wahlster, výkonný ředitel DFKI a jeden z otců konceptu Industrie 4.0, představil spolkové kancléřce a jejím hostitelům v Praze kooperační záměr směřující k zahájení činnosti společné inovační laboratoře MRK 4.0 s pracovišti v Saarbrückenu a v Praze.

 

Prof. Wahlster ve svém vystupení neopomenul vyzdvihnout, že pojem „robot“ (odvozený od českého pojmu „robota“) vytvořil již v roce 1920 spisovatel Karel Čapek pro svůj román RUR. V současné době jsou Německo a Česko průmyslové země se silným výrobním jádrem řadící se k vedoucím trhům, pokud jde o přechod na digitalizovanou výrobu podle konceptu Industrie 4.0. Rozhodnutí přistoupit na koncept Industrie 4.0 je – zejména díky orientaci konceptu na menší a střední podniky – v obou zemích perspektivním strategickým rozhodnutím, které slibuje, že digitalizovaná výrobní základna bude efektivnější a flexibilnější, produkty stále více individualizované a vlastní výroba časově kritická, a proto lokální. Z toho vyplývají enormní možnosti pro menší a střední podniky a šance, že výroba se ze zemí s levnou pracovní silou zase vrátí zpátky do mateřských zemí, neboť zákazníci požadují u individualizovaných produktů krátké dodací lhůty, které jsou při zdlouhavé dopravě na velkou vzdálenost nedosažitelné.

 

Vedle vybudování společné inovační laboratoře jsou hlavními obory zájmu kooperační dohody mezi organizacemi DFKI a CIIRC následující témata:

  • inteligentní spolupráce člověk-stroj v kyber-fyzickém výrobním prostředí,
  • sémantické metody pro optimalizaci procesů a organizaci servisu v chytrých továrnách,
  • multimodální, proaktivní a na situaci beroucí zřetel výrobní asistence s využitím techniky virtuální, rozšířené a smíšené reality,
  • techniky plánování výroby v reálném čase pro koncept Industrie 4.0.

 

Hlavní důraz je přitom kladen na propojení špičkové techniky, jako např. multimodálních snímačů, nositelné elektroniky či virtuální a rozšířené reality, s robotickými systémy.

 

Základem efektivní spolupráce je společná výzkumná laboratoř

Účelem činnosti společné inovační laboratoře pro výzkum spolupráce člověka a robotu s názvem Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK 4.0) je realizovat a ověřit konkrétní způsoby spolupráce člověka s robotem jako jednoho ze základních kamenů konceptu Industrie 4.0. Laboratoř MRK 4.0 se důsledně orientuje na využití kombinace lidských vlastností jako kreativity a empatie s velkou přesností, silou a neúnavnou opakovatelností operací moderních strojů se záměrem přizpůsobit

stroje lidem a jejich individuálním schopnostem a potřebám. Aby bylo možné analyzovat flexibilní výrobu individualizovaných produktů, charakteristickou pro koncept Industrie 4.0, bude v inovační laboratoři vytvořeno heterogenní prostředí, ve kterém bude možné spolupráci člověka s robotem uskutečnit a ověřovat ji podle různých scénářů.

 

Koncepce společné inovační laboratoře MRK 4.0 předpokládá, že němečtí a čeští vědečtí pracovníci budou společně řešit úkoly v oboru interakce člověk-stroj. Laboratoř MRK 4.0 se rozhodně nebude zabývat vývojem nových robotů, nýbrž výhradně interakcí v týmech člověk-robot. Používány budou roboty v tzv. lehkém provedení od různých výrobců a s různými schopnostmi. Základní vybavení pracoviště inovační laboratoře v Saarbrückenu bude financovat Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum (BMBF) částkou až jeden milion eur.

 

Společná inovační laboratoř MRK 4.0 ukáže menším a středním podnikům v obou zemích, jak lze při použití moderních metod interakce člověka s technikou dosáhnout efektivní a bezpečné spolupráce mezi dělníky a roboty, a zařadí obě země mezi proponenty konceptu Industrie 4.0. Laboratoř MRK 4.0 nabízí ve spolupráci organizací DFKI a CIIRC ideální výzkumnou základnu pro řešení národních a kooperačních evropských projektů zaměřených na co nejrychlejší vyvoj pokročilých metod spolupráce robotů a lidí umožňujících realizovat koncept Industrie 4.0 v celé jeho šíři.

 

Iniciativa Český průmysl 4.0

Den před státní návštěvou Angely Merkelové schválila česká vláda z podnětu ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka národní program Industrie 4.0 s českým názvem Iniciativa Český průmysl 4.0. Záměrem této iniciativy je udržet dlouhodobou průmyslovou konkurenceschopnost Česka a dále ji posilovat v budoucích podmínkách digitalizované výroby. Koncepce Iniciativy Český průmysl 4.0 a možnosti spolupráce s německou stranou byly prodiskutovány na pracovním setkání, které uspořádal český institut CIIRC pod vedením prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., za účasti německých odborníků z BMBF a DFKI v Praze v dubnu 2016. Další pracovní setkání odborníků obou zemí k tématu vzájemné spolupráce se bude konat již v prosinci 2016 na spolkovém ministerstvu BMBF v Berlíně.

 

Němečtí odborníci hodnotí uzavřenou kooperační dohodu jednohlasně pozitivně a považují ji pro obě smluvní strany za velmi přínosnou [2]. Vysoce také oceňují, že odborníci z CIIRC a DFKI se spolu již znají, protože od roku 2014 úspěšně spolupracují při vývoji inteligentních záchranářských robotů v rámci evropského projektu TRADR (Long-Term Human-Robot Teaming for Robot Assisted Disaster Response).

 

Literatura:

[1] HANIBALOVÁ, K.: Návštěva německé kancléřky A. Merkelové a premiéra ČR B. Sobotky na ČVUT. Zpráva CIIRC, 25. 8. 2016.

[2] Deutsch-tschechisches Innovationslabor für Mensch-Roboter-Kollaboration in Industrie 4.0 gestartet. Pressemitteilung des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, 25. 8. 2016.

Ing. Karel Kabeš