Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Spolupráce mezi Namur a ISA

číslo 2/2006

Spolupráce mezi Namur a ISA

Ve stánku společnosti Namur na veletrhu ISA Expo (25. až 27. října 2005, Chicago, USA) byla za účasti vrcholných představitelů obou organizací podepsána dohoda o vzájemné spolupráci mezi organizacemi Namur a ISA.

Namur (zkratka NAMUR dříve znamenala Normenarbeitsgemeinschaft für Meß- und Regelungstechnik in der chemischen Industrie; z historických důvodů se toto označení používá i nadále) je svaz uživatelů automatizace procesní výroby. V současné době sdružuje 94 společností, zvláště z oblasti chemie a farmacie. Jde o mezinárodní organizaci, etablovanou především v německy mluvících zemích. Z 94 členských společností je 74 z Německa, sedm z Rakouska, pět ze Švýcarska, čtyři z Nizozemí, tři z Belgie a jedna společnost ze Španělska.

ISA (Instrumentation, Systems, and Automation) je mezinárodní nezisková organizace, založená v roce 1945 v USA. Jejím cílem je starat se s podporou svých více než 30 tisíc členů nejen z USA, ale z celého světa, o standardizaci v oboru, podporovat vzdělávání, vydávat knihy, publikovat články v odborných časopisech a podílet se na pořádání oborových konferencí a veletrhů.

Smlouva umožňuje oběma stranám využívat standardy a doporučení druhé strany a společně diskutovat o připravovaných dokumentech. V budoucnu by výsledkem této spolupráce měly být společné texty, které budou současně normou ISA i doporučením Namur. Tyto texty by se potom mohly podávat jako návrhy norem IEC.

Aktuálně jde o společný návrh normy IEC 65B/555/NP Industrial-Process Measurement and Control – Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues – Part 2: Measuring equipment properties for electronic data exchange, která má u Namur označení NE 100 a u ISA SP20.

(Bk)