Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Spolupráce mezi Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky a společností Eaton

V nových univerzitních prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze-Dejvicích bude otevřena společná laboratoř CIIRC Eaton European Innovation center (EEIC). Společný výzkum umožnila dohoda o spolupráci mezi CIIRC a Evropským inovačním centrem Eaton v Roztokách u Prahy uzavřená 13. července 2016.

Obě výzkumná střediska budou úzce spolupracovat na rozvoji koncepce Průmysl 4.0 v praxi v oborech průmyslová mechanizace, kybernetika, internet věcí a mikrogridy. ČVUT v Praze spolupracuje s inovačním centrem Eaton od jeho založení a podle rektora ČVUT Petra Konvalinky tato spolupráce přináší zajímavé výsledky v oblasti kontroly strojů a přidružených systémů. Zmíněná dohoda otevře univerzitním studentům přístup k moderní technice společnosti Eaton.

Český institut informatiky robotiky a kybernetiky byl na ČVUT v Praze založen 1. července 2013. Jeho cílem je stát se mezinárodně uznávaným výzkumným pracovištěm podílejícím se na výuce studentů a místem pro přenos výsledků výzkumu do průmyslu. V tomto roce bude dokončena stavba dvou budov pro CIIRC v dejvickém areálu ČVUT. Prozatím institut působí v provizorních prostorech a spolupracuje s fakultami ČVUT a dalšími institucemi. Postupně získává vlastní výzkumné projekty, zvyšuje počet výzkumných pracovníků a svůj výzkumný výkon.

Evropské inovační centrum Eaton se zabývá vývojem zdrojů energie. Cílem výzkumu je, aby zdroje elektrické, hydraulické a mechanické energie pracovaly s větší účinností, efektivitou, bezpečností a udržitelností. Evropské inovační centrum Eaton má v současné době 82 zaměstnanců a společnost plánuje v dalších letech rozšířit počet pracovníků až na 300.

(ev)