Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Spolupráce firem Siemens a Bentley Systems

Společnosti Siemens a Bentley Systems zahájily strategickou spolupráci vedoucí ke sjednocení správy životního cyklu výrobků a výroby se správou životního cyklu výrobní infrastruktury. Spolupráce povede k lepší integraci digitálního návrhu produktů a výrobních procesů s modelováním životního cyklu výrobního zařízení. V souladu s memorandem umožní spolupráce oběma společnostem poskytovat inteligentní a udržitelnou infrastrukturu digitální továrny. Zpočátku se společnosti zaměří na koncepci digitální továrny pro automobilový průmysl a obecně pro diskrétní výrobní procesy. Na základě dlouhodobého závazku otevřenosti v oblasti informatiky začnou obě společnosti pracovat společně na jednotných formátech souborů, na integrovaných pracovních postupech a konvergenci procesů a plánů. Tato spopráce je rozšířením dřívější součinnosti těchto dvou subjektů, která spočívala v tom, že firmy implementovaly technologie nabízené druhou firmou. V dlouhodobém výhledu společnosti zváží možnosti společného vývoje systémů a rozšíření součinnosti softwaru Teamcenter společnosti Siemens a ProjectWise společnosti Bentley.

Dick Slansky, analytik pro oblast PLM agentury ARC Advisory Group, říká: „ARC Advisory Group se dlouhodobě zasazuje o obecné intraoperabilní prostředí pro sdílení a výměnu informací o návrhu produktů a výrobních zařízení. Věříme, že oznámení společností Siemens a Bentley Systems by mělo být být počátkem dlouhé cesty směřující k integraci digitálního návrhu výrobních prostředků a informací o výrobním procesu se systémy pro obor AEC (Architecture, Engineering, Construction) a s informačním softwarem pro návrh a stavbu infrastruktury. Konkrétně tato spolupráce otevře možnosti součinnosti softwaru firmy Siemens pro návrh a konstrukci, jako jsou Team­center, NX a Tecnomatix, se softwarem Bentley, jako jsou ProjectWise, MicroStation a AssetWise.“            

(ed)