Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Spolupráce Endress+Hauser a Knick na indukčním konektoru

Společnosti Endress+Hauser (Reinach, Švýcarsko) a Knick (Berlín, Německo) uzavřely dohodu o spolupráci ohledně přístrojů pro provozní analýzu kapalin. Předmětem spolupráce bude užití a další vývoj systému indukčního konektoru vycházejícího ze současné techniky Memosens, zavedené společností Endress+Hauser, s plánovaným budoucím začleněním určitých technických charakteristik současného systému s názvem InduCon od společnosti Knick. Obě společnosti souhlasí s tím, že otevřou přístup k této technice. Dále se dohodly na vzájemném poskytnutí licencí na využívání příslušných patentů týkajících se systémů indukčních konektorů a na zavedení nového společného loga pro systém Memosens.
[ARCwire, 5. prosince 2008.]
(sk)