Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Spolková vláda by měla podporovat vedoucí pozici Německa v 5G

Podle průzkumu VDMA plánuje většina výrobců strojů a zařízení vybavit své produkty rozhraním 5G. Je tedy důležité, aby se co nejrychleji vyřešily problémy brzdící zavádění privátních průmyslových sítí 5G. VDMA proto vyzývá k rychlé dohodě v otázce návrhu regulace poplatků.

V oblasti přidělování regionálních licencí na kmitočtové spektrum chce jít Německo vlastní cestou. To průmyslovým podnikům dává zajímavou příležitost pro vybudování špičkových výrobních prostor. Provozování vlastní sítě v areálu podniku nabízí vyšší efektivitu a flexibilitu. „Tento přístup by měl stimulovat inovace v oblasti využití 5G pro výrobu strojů a zařízení a urychlit fúzi rádiových přenosů do strojírenství,“ říká Dr. Reinhard Heister, generální ředitel VDMA Elektrische Automation. Poslední průzkum týkající se 5G ve strojírenství, který Asociace německých výrobců strojů a zařízení (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA) provedla mezi svými členy, ukazuje, že tento přístup je správný. Většina výrobců strojů a zařízení (69 %) plánuje vybavit své produkty rozhraním pro připojení k sítím 5G. Mimoto 39 % respondentů má v plánu zavést podnikovou síť 5G a 21 % ještě není nerozhodnuto. Dosud jen malá část výrobců plánuje vybudování podnikové sítě s vlastní infrastrukturou 5G. Téměř polovina respondentů plánuje podnikové sítě ve spolupráci s národními mobilními operátory. 

Zvyšování konkurenceschopnosti

Od využití sítí 5G očekávají dotazované společnosti zejména větší flexibilitu výroby a zvýšení konkurenceschopnosti produktů prostřednictvím inteligentního propojení a možností rádiové komunikace v reálném čase. K tomu je však nutné privátní průmyslové sítě nejdříve realizovat – a proto je třeba mít přidělené kmitočty. VDMA tudíž požaduje, aby byl proces přidělování regionálních licencí 5G zahájen co nejdříve. 

Je třeba se rychle dohodnout

Avšak zatím není pravděpodobné, že budou kmitočty rychle přiděleny, protože ministerstvo financí požaduje od Německého telekomunikačního úřadu (Bundesnetzagentur, BNetzA), aby poplatky byly pětkrát vyšší než podle dřívějšího návrhu. „Byla by škoda, kdyby spolková vláda promrhala čas zbytečnými obstrukcemi. V době digitálních změn potřebuje Německo politiku v reálném čase,“ uvádí Hartmut Rauen, zástupce generálního ředitele VDMA. „Podle našeho průzkumu jsou výrobci strojů a zařízení ochotni do technologií 5G investovat. Spor mezi ministerstvem financí a BNetzA je třeba rychle vyřešit a vrátit se k dříve navrhovaným poplatkům. Struktura poplatků nesmí vytvářet bariéry pro využívání 5G malými a středními podniky, což by ve výsledku mohlo omezit inovační přínosy místních hodnotových řetězců a devalvovat postavení Německa jako místa pro úspěšné podnikání,“ zdůrazňuje Rauen. 

VDMA podporuje své členy v oblasti 5G

Podle průzkumu má 42 % respondentů základní znalosti a 26 % alespoň minimální znalosti o oblasti mobilních sítí. Výrobci strojů a zařízení mají velký zájem získat informace o tom, jak své produkty vybavit rozhraním 5G. Mimoto se výrobci zajímají také o možnosti infrastruktury 5G a propojení výroby prostřednictvím sítě 5G. Proto začala skupina VDMA 5G User Group pracovat na průvodci nazvaném 5G v oblasti výroby strojů a zařízení, který by měl být zveřejněn během průmyslového veletrhu Hannover Messe 2020. Sdružení VDMA rovněž připravilo seminář, který poskytuje informace o tom, jak postupovat při podávání žádosti o provozování místní sítě 5G. Aktuální informace o novinkách 5G v oblasti výroby strojů a zařízení jsou dostupné na nově zřízených webových stránkách https://ea.vdma.org/5G.

(Hr)