Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Spolehlivé měření tlaku – Vegabar

číslo 7/2006

Spolehlivé měření tlaku – Vegabar

Kompaktní snímače tlaku Vegabar tvoří ucelenou řadu přístrojů vhodných pro měření výšky hladiny v otevřených zásobnících i pro běžné snímání provozních tlaků. Přístroje se vyznačují širokou škálou mechanických připojení různých typů běžných v chemickém průmyslu a také v potravinářství.

Hlavní předností snímačů tlaku řady Vegabar, výrobků německé firmy Vega Grieshaber KG, je použití keramických kapacitních čidel tlaku vlastní konstrukce. Keramická měřicí buňka umožňuje konstruovat robustní a chemicky velmi odolné snímače tlaku s velkou přetížitelností. Vzhledem k použití speciální keramiky s drsností povrchu 0,5 µm, která je patentem firmy Vega, je lze používat i v potravinářství a ve farmaceutické výrobě. Pro aplikace s teplotou média až 200 °C a s velkými požadavky na chemickou a mechanickou odolnost jsou určeny snímače s integrovanou membránou ze slitiny Hasteloy a s unikátním systémem teplotní kompenzace.

Vegabar 54 pro papírenství: převodník tlaku s malou keramickou membránou

V papírenství pracují hladinoměry, převodníky tlaku i ostatní měřicí přístroje a systémy v extrémně nepříznivých provozních podmínkách, vyznačujících se mj. silnou abrazí a tlakovými rázy. Přístroje s kovovou membránou ani piezorezistivní čidla nejsou za těchto podmínek dostatečně odolné a schopné vydržet dlouhodobý provoz. Jejich relativně časté poruchy mají za následek přerušení výroby a z toho plynoucí ztráty, spotřebu drahých náhradních dílů a výdaje za servis.

Obr. 1.

Obr. 1. Základem převodníků řady Vegabar je keramická kapacitní tlakoměrná buňka Certec

Ideálním řešením i pro ty nejnepříznivější pracovní podmínky je keramická tlakoměrná buňka typu Certec (obr. 1). V papírenských podnicích po celém světě je v současné době instalováno a spolehlivě pracuje více než 20 000 převodníků tlaku s tímto čidlem. Název Certec je v praxi synonymem pro čelní montáž měřicí membrány. Buňky Certec spolehlivě odolávají intenzivní abrazi i velkým přetížením provozním tlakem.

Malé rozměry keramické buňky jsou plně využity v novém převodníku tlaku Vegabar 54 (obr. 2). Svým malým průměrem pouhých 17,5 mm je tento převodník vhodný pro mechanická připojení i velmi malých rozměrů, jak je definují standardy zavedené v průmyslu. Převodníky s čidlem Certec jsou nabízeny s měřicími rozsahy od –10 až +10 kPa do –0,1 až 6 MPa. Výstupní signál je buď analogový 4 až 20 mA s protokolem HART, nebo je k dispozici rozhraní Profibus-PA, popř. Foundation Fieldbus.

Obr. 2.

Obr. 2. Převodník tlaku Vegabar 54

Díky široké nabídce všech běžných typů mechanického připojení (závitové, přírubové, tri-clamp) je převodník Vegabar 54 zpravidla možné namontovat do již existujícího navařeného vstupního hrdla. Elektricky ho lze připojit také konektorem DIN 43650. Uživatelům převodníky Vegabar 54 nabízejí maximální možnou provozní spolehlivost a nízké celkové, tj. dohromady pořizovací a provozní, náklady.

Vegabar 50

Převodníky tlaku Vegabar série 10/40/50 byly vyvinuty pro provozní měření tlaku kapalin, plynů a abrazivních médií. Materiál pouzdra převodníků zajišťuje jejich univerzální použitelnost i v nepříznivých provozních podmínkách. Hlavním rysem těchto snímačů je mechanické připojení malých rozměrů od " do 1". Vedle toho nabízejí snímače Vegabar série 50 velmi široké možnosti nastavení různých jejich parametrů při velmi vstřícném rozhraní pro obsluhu.

Obecné informace

Společnost Vega Grieshaber KG, známý přední světový výrobce radarových hladinoměrů, nyní uvádí na trh novou verzi převodníku tlaku vyvinutou zejména s ohledem na potřeby papírenského průmyslu a pro vodohospodářské účely. Nový převodník tlaku Vegabar 54 byl zkonstruován s použitím konceptu plics®, což je jedinečný modulární stavebnicový systém konstrukce snímačů technologických veličin, vyvinutý společností Vega. Převodník Vegabar 54 je mj. je certifikován k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (EEx ia, EEx d).

Celá řada převodníků tlaku Vegabar 10/40/50 přitom – právě díky použití modulárního konceptu plics – vyniká především snadnou přizpůsobivostí širokému spektru provozních podmínek.

Závěr

Německá firma Vega Grieshaber KG vyrábí a dodává ucelenou řadu převodníků tlaku, kontinuální hladinoměry a limitní hladinové spínače v nejrůznějších provedeních pro široký rozsah použití. Na českém trhu ji výhradně zastupuje společnost Level Instruments. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

(Level Instruments spol. s r. o.)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz