Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Společný Středočeský vědecko-technický park

Do roku 2012 vyroste Středočeský vědecko-technický park, v současnosti největší společný projekt tří pražských technických univerzit: Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a Vysoké školy chemicko-technologické Praha (VŠCHT). Počátkem února letošního roku jejich rektoři, prof. Václav Havlíček za ČVUT, prof. Jan Hron za ČZU a doc. Josef Koubek za VŠCHT, podepsali slavnostně v Akademické restauraci Masarykovy koleje ČVUT v Praze Memorandum o porozumění, kterým jasně deklarují společný zájem vybudovat Středočeský vědecko-technický park. Cílem projektu je vytvořit vědecko- -výzkumné a vývojové centrum s kvalitní infrastrukturou, které bude schopné stát se nedílnou součástí evropského výzkumného prostoru. Plánovaný park bude vybudován v Kladně nebo jeho okolí ve spolupráci s orgány Středočeského kraje. Předpokládá se, že projekt bude financován v rozsahu až deseti miliard korun ze strukturálních fondů EU. Vědecko-výzkumný a pedagogický potenciál českých univerzit i možnosti jeho uplatnění v praxi jsou nesporně vyšší, než je tomu dosud. Protože v tomto není situace v ČR ojedinělá, je výstavba vědeckotechnických parků a podpora investic do technického rozvoje jednou z oblastí, které EU významně podporuje.
(tes)