Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Společnosti Wago a Intilion zahajují spolupráci pro stabilizaci elektrické distribuční sítě

S tím, jak roste počet elektromobilů, objevuje se nová překážka budování veřejných nabíjecích stanic: doba nabíjení je závislá na kapacitě elektrické distribuční sítě. Není-li síť dostatečně předimenzovaná, podstatně to prodlužuje dobu nabíjení. Firmy Wago, odborník na řízení distribuce a spotřeby elektřiny, a Intilion, specialista na skladování elektrické energie, proto společně vyvíjejí řešení: jednotku Grid Booster, která by posílila kapacitu sítě tam, kde by byla nedostatečná. Inteligentní řízení zátěže, včetně systémů pro ukládání elektřiny do baterií, zajistí, že energie bude během procesu nabíjení vždy dodávána s potřebným výkonem. To umožní rychlé paralelní nabíjení několika elektromobilů bez přetížení sítě.

„Ne všechny rozvodny si poradí s výkonem větším než 150 kW, který je vyžadován pro rostoucí počet instalovaných rychlonabíječek,“ vysvětluje Ulrich Hempen, viceprezident obchodní jednotky Solutions ve společnosti Wago. To znamená, že elektromobily je možné nabíjet pouze menším výkonem po mnohem delší dobu, a to i přesto, že nabíjecí stanice umožňují rychlonabíjení.

Společné řešení firem Wago a Intilion může překlenout mezeru mezi požadovaným výkonem nabíjení a dostupnou kapacitou sítě. „Tam, kde lze předvídat, že počet nabíjecích stanic překročí kapacitu trafostanic, pomůže Grid Booster zajistit požadovaný výkon pro všechna elektrická vozidla,“ vysvětluje výkonný ředitel firmy Intilion André Haubrock.

Základním prvkem řešení jsou škálovatelné vnitřní a venkovní úložné bateriové systémy (Scalestac, Scalebloc a Scalecube) s kapacitou od 25 kW do několika megawattů. Řízení zátěže od firmy Wago optimalizuje využití celkové dostupné elektrické energie.

[Tisková zpráva WAGO GmbH & Co. KG, červen 2022.]

(Bk)