Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Společnost ZAT zprovoznila tři řídicí systémy parních turbín

Příbramská společnost ZAT zprovoznila v jednom měsíci tři turbíny, v Biocelu Pas­kov, elektrárně Opatovice a v německém Stendalu, v celkové hodnotě 25 milionů ko­run. Na obnově elektrárny Opatovice, která je jednou z největších tepelných elektráren v ČR, spolupracuje ZAT dlouhodobě. Tech­nici této firmy nechyběli ani při rekonstruk­ci stávající turbíny, kterou od října řídí sys­tém SandRA Z200 nejnovější generace, na­vazující na světově uznávanou značku ZAT Primis. Při generální opravě turbíny společ­nost ZAT rekonstruovala řídicí a ochranný systém turbíny, včetně její hydraulické části (okruhy regulačních olejů).

 
Modernizovaná turbína pomůže v rozvo­ji přednímu českému výrobci viskózové bu­ničiny Biocel Paskov. Energetické centrum Biocel Paskov provozuje dvě parní turbíny s nominálním výkonem 2× 20 MW od vý­robce SGP Rakousko. V minulosti zde tech­nici ZAT vyměnili a následně upravili řídi­cí systém, před šesti lety dodali řídicí sys­tém Simatic S7-400 od společnosti Siemens. V letošním roce Biocel Paskov přistoupil k výměně technologické části parní turbí­ny od společnosti Siemens Brno se změnou ovládání turbíny a zásadní změnou ovládá­ní nového rychlozávěrného okruhu. Úpravou řídicích a regulačních obvodů byla pověřena opět společnost ZAT.
 
ZAT dlouhodobě spolupracuje s před­ním výrobcem turbín – plzeňskou společ­ností Doosan Škoda Power. Po projektech v Itálii, Bosně, Česku, Rumunsku a Maďar­sku zprovoznil ZAT letos v říjnu další řídicí systém, tentokrát na nové parní turbíně Do­osan Škoda Power v německém Stendalu. Byl zde použit řídicí systém na platformě Simatic PCS 7 a projekt zahrnoval i dodáv­ky řídicího a ochranného systému turbíny Simatic S7-400 a kompletní zařízení pří­strojového vybavení a kabeláže. Součástí projektu byl komunikační systém na nad­řazený blokový DCS společnosti Metso.

(ev)