Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Společnost ZAT koupila českou firmu Definity Systems, zaměřenou na IT

Společnost ZAT, český výrobce řídicích systémů pro energetiku a průmysl, posiluje své kompetence v oblasti informačních systémů. K 1. lednu tohoto roku začlenila do své struktury dceřinou firmu Definity Systems.

„Tímto krokem reagujeme na vývoj trhu směrem k průmyslu 4.0 a na požadavky našich zákazníků. Od rozšíření společnosti očekáváme zvýšení konkurenceschopnosti a příležitostí získávat zakázky v nových oborech,“ vysvětlil Ivo Tichý, člen představenstva ZAT, a. s.

Společnost Definity Systems působí na trhu IT dvacet let. Zaměřuje se na vývoj softwaru na zakázku i na tvorbu nezávislých nadstaveb podnikových systémů. Tyto nadstavby poskytují informace i funkce pro analýzu, rozvoj a řízení firmy. Definity Systems vyvíjí také projekty IoT. „To jsou kompetence, které jsme při hledání vhodného partnera pro akvizici požadovali. Jedním ze strategických cílů ZAT je rozvíjet a posilovat softwarové služby spojené se zpracováním a prezentací dat na moderních platformách. A kompetence společnosti Definity Systems naše požadavky splňují,“ upřesnila Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT. Jde např. o procesní vizualizace, uživatelská rozhraní, vývoj smart systémů a práce s velkými objemy dat, big data.

Podle Vladislavy Česákové jde o synergické spojení. Díky vstupu společnosti Definity Systems do akciové společnosti ZAT mohou její zákazníci, partneři i zaměstnanci očekávat zázemí silné firmy, posílení pozice na trhu i získání nového know-how pro své současné i nové zakázky.

„V první polovině letošního roku se zaměříme na začlenění části vývojového týmu Definity Systems do projektů vývoje IoT pro řídicí systémy ZAT. Jde především o rozvoj technických prostředků a nadstavbové práce s daty na systémech SandRA Synergy či nové platformě SimONet. Stávající projekty pro významné klienty Definity Systems budou i nadále pokračovat beze změn a zůstávají součástí firmy. I nadále na nich budou týmy dlouhodobě pracovat,“ upřesnil Ivo Tichý.

ZAT akvizicí posílí asi o 30 pracovníků, převážně programátorů, na celkových 350 zaměstnanců. Ze začlenění Definity Systems jako dceřiné firmy ZAT budou těžit zákazníci, partneři i zaměstnanci obou společností. Klienti ZAT mohou od významného posílení vývojového týmu očekávat rozšíření produktů v oblasti IoT a nadstaveb řídicího systému SandRA (Safe and Reliable Automation) o pokročilé zpracování dat a jejich využití pro manažerské řízení jednotlivých technologických zařízení i rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku.

(ZAT)