Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Společnost WAGO rozšířila nabídku komponent do prostředí s nebezpečím výbuchu

Téměř třicet komponent systému WAGO-I/O-SYSTEM získa­lo certifikáty ATEX a IEC Ex. Patří mezi ně komunikační modul (coupler) pro Profibus, procesorový modul pro Ethernet, moduly di­gitálních vstupů a výstupů, moduly analogových vstupů a výstupů a některé speciální moduly (na obrázku je kro­mě komunikačního modulu pro Profibus a čtyřkanálové­ho modulu digitálních vstupů také modul pro inkrementální snímač). Kromě zmíněných certifikátů mají tyto moduly také rozšířený rozsah pracov­ních teplot do +60 °C. Díky těmto vlastnostem je lze vy­užít v mnoha úlohách, kde není možné použít běžné moduly. Například sběrnicová infrastruktura je velmi důležitá v mnoha oblastech procesní výroby, kde se současně může vyskytovat i pro­středí s nebezpečím výbuchu, jako jsou mlýny na mouku i na uhlí, cementárny nebo závody na výrobu a využití bioplynu. Široká je také oblast použití v petrochemii a v plynárenství. Řídicí systémy od fir­my Wago lze instalovat mimo prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v zóně 2/22 (zóna s nepravděpodobným a krátkodobým výskytem vý­bušné atmosféry). Do nich jsou přiváděny signály ze snímačů a akč­ních členů prostřednictvím jiskrově bezpečných segmentů ze zón 0/20 nebo 1/21 bez dodatečných oddělovacích bariér, např. Zenero­vých diod. Díky tomu je možné v jednom řídicím systému bezpečně a ekonomicky výhodně integrovat segmenty vedoucí jak do běžného prostředí, tak do prostředí s nebezpečím výbuchu.
 
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, www.wago.cz, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com