Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Společnost Varroc Lighting Systems má nové Vývojové centrum elektroniky

Globální lídr v oboru světelné techniky pro automobilový průmysl Varroc Lighting Systems otevřela 26. ledna 2017 Vývojové centrum elektroniky. Špičkové výzkumné a prototypové laboratoře, včetně zázemí pro téměř 100 odborníků–elektroinženýrů, jsou umístěné v samostatné budově v areálu výrobního závodu v Šenově u Nového Jičína. Díky investici přesahující 24 milionů korun se podařilo vybudovat jedno z nejmodernějších takto specializovaných vývojových pracovišť nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice. 

Nové prostory o celkové ploše 1 000 m2 začaly být využívány jako hlavní základna celosvětové výzkumné a vývojářské infrastruktury v Novém Jičíně pro celou společnost Varroc Lighting Systems, a to včetně vlastní laboratoře EMC pro měření elektromagnetické kompatibility (EMC – Electromagnetic Compatibility) v bezodrazové komoře. Na vybudování této laboratoře získal Varroc podporu z dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016.

„Počet elektronických komponent v segmentu automobilové světelné techniky rapidně narůstá a společnost Varroc musí na tento trend reagovat. Otevření Vývojového centra elektroniky umožní našim inženýrům vyvíjet, inovovat a testovat novou elektroniku a software, aniž by museli používat služby externích laboratoří, a zároveň dokážeme pružněji reagovat na požadavky našich zákazníků,“ uvedl Todd C. Morgan, viceprezident společnosti Varroc Lighting Systems. „Naši vývojáři každým dnem dokazují své kvality i schopnosti. Díky jejich hlubokým technickým znalostem, kreativnímu myšlení a mimořádnému pracovnímu nasazení jsme spolehlivým dodavatelem laserových a adaptabilních světlometů pro prestižní automobilové značky. Jsem přesvědčen, že otevřením našeho Vývojového centra elektroniky přispívá společnost Varroc k tomu, že nejlepší vývojáři, elektrotechnici a inženýři z celého světa najdou právě v Moravskoslezském kraji nejen špičkové uplatnění, ale plně zde realizují své nápady a talent,“ doplňuje Todd C. Morgan.

„Nově otevřené Vývojové centrum elektroniky společnosti Varroc Lighting Systems ukazuje, jak investice ovlivňují budoucí konkurenceschopnost a prosperitu a jak je důležité inovovat a využít naplno potenciál nových technologií. Jsem velmi rád, že společnost Varroc neotevírá pouze laboratoře, ale jedno z nejmodernějších kreativních pracovišť pro technologické vývojáře v regionu, a věřím, že se jim podaří přilákat jen ty nejlepší z oboru, kteří se budou podílet na úspěchu našeho kraje,“ řekl prof. Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. 

O společnosti Varroc Lighting Systems

Varroc Lighting Systems patří mezi světovou špičku ve vývoji, výrobě a distribuci vnějšího osvětlení pro automobilový průmysl. Světelná technika představuje nejdůležitější část skupiny Varroc Group, která má hodnotu 1,5 mld. amerických dolarů a jejíž centrála sídlí v Aurangabadu v Indii. Sídlo Varroc Lighting Systems se nachází v USA ve státě Michigan. Společnost má celkem deset technických a obchodních center v Evropě, Asii a Severní Americe, čtyři výrobní závody, přičemž dva jsou v České republice, dále v Indii a Mexiku. V Číně je společnost zastoupena prostřednictvím společného podniku s VTYC.

Za uplynulý fiskální rok společnost vyrobila dvanáct milionů světlometů, zadních svítilen a související světelné techniky.

Celosvětově má společnost 5 000 pracovníků, z nichž více než polovina je zaměstnána v České republice, kde působí na třech místech – v Novém Jičíně, v Rychvaldu a v Ostravě. Aktivity Varroc Lighting Systems v České republice zahrnují výzkum, vývoj aplikací a výrobu předních světlometů, zadních svítilen a elektronických ovládacích systémů pro automobilový průmysl. Česká centrála je řízena třemi manažery. Jsou to Todd C. Morgan (viceprezident pro globální vývoj), Tomáš Brůžek (ředitel závodu Nový Jičín) a Radim Černý (ředitel závodu Rychvald).

Závod v Novém Jičíně zaměstnává 2 100 pracovníků a dosahuje největších výrobních objemů v porovnání s dalšími pobočkami společnosti. Výroba probíhá ve čtyřech halách, historie celého areálu sahá do roku 1879. Do tohoto roku je datován první písemný záznam o výrobě lampových svítilen do kočárů na území dnešní České republiky.

Závod v Rychvaldu funguje od roku 1969 a zaměstnává na 500 pracovníků, kteří se věnují výrobě různých komponent osvětlení automobilů mnoha různých značek.

Pobočka v Ostravě byla otevřena v roce 2012 a zaměstnává 54 pracovníků.

Výroba v Novém Jičíně a Rychvaldu má pro společnost rozhodující roli a významně přispívá k dosahování jejích cílů. Varroc v současné době v České republice rozšiřuje výrobní kapacity a v následujících letech zde hodlá dále významně investovat. 

Další zajímavosti o výrobě ve společnosti Varroc Lighting Systems

V nedávné době bylo ve společnosti Varroc Lighting Systems realizováno několik projektů zacílených na modernizaci a zvýšení produktivity výroby. Mezi nejdůležitější lze počítat rozšíření kapacity hlavních světlometů o 26 % a s tím spojený přesun výroby do nově zrekonstruovaných prostor. Dále to byly instalace interního systému virtual factory s online výrobní dokumentací na pracovištích, zavedení elektronických klíčů pro stroje a dveře (pro zohlednění různé úrovně přístupových práv a dohledatelnosti, resp. adresnosti provedených změn a nastavení) a další.

Z pohledu technologie výroby je unikátní zejména lakování krycích skel eliminující zamlžení předních světlometů, výroba dvoubarevných vstřikovaných skel pro hlavní světlomety apod. 

Co chystá Varrioc Lighting Systems do budoucna?

V důsledku nárůstu výrobního programu bude v blízké budoucnosti zahájeno budování nových výrobních prostor spolu s rozšířením dosavadních výrobních kapacit pro přední světlomety. Společnost zahájí výrobu předních světlometů rovněž s technologií matrix/laser. S těmito plány souvisí nábor nových kvalifikovaných odborníků zejména v oborech konstrukce, optika a elektronika. 

Závěr

Další informace o působení společnosti Varroc v České republice lze najít na internetu na adrese www.varroc.cz. 

(Varroc Lighting Systems)

Obr.1. Operace pokovení plastových komponent

Obr.2. Montáž světlometů