Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Společnost Siemens již 130 let na českém trhu

Před 130 lety, v roce 1890, zřídila společnost Siemens v českých zemích svou první pobočku. Od té doby u nás působí v oblastech průmyslu, energetiky a infrastruktury.

Mezi první zakázky firmy Siemens patřila dodávka plynové pece harrachovské sklárně (rok 1869), velmi významná byla instalace osvětlení dnešního Stavovského divadla v roce 1885. Na počátku 20. století se společnost Siemens podílela na elektrifikaci a dodávkách pro rychle vznikající elektrárny, včetně městské elektrárny v Brně. Podílela se také na budování městských elektrických drah v Praze, Brně, Teplicích, Olomouci a v Moravské Ostravě. Ústředna značky Siemens instalovaná v telekomunikační centrále na Žižkově propojila Prahu s moderní evropskou telegrafní a telefonní sítí.

V průmyslových oborech začal Siemens působit od roku 1926, kdy byla založena společnost Siemens Elektrotechnika (Siemens Elektrizitäts-AG). Pokračovatelem této společnosti je Siemens Elektromotory Mohelnice, v současnosti největší závod na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě.

Po druhé světové válce bylo zastoupení společnosti Siemens včetně všech výrobních provozů znárodněno. K oživení aktivit došlo až koncem 60. let minulého století. V roce 1971 otevřel Siemens v Praze technickou a poradenskou kancelář a začal opět dodávat svou techniku do Československa prostřednictvím podniků zahraničního obchodu. Firma dodala osvětlovací techniku pro tři studia Československé televize na Kavčích horách (rok 1975). Fakultní nemocnici Hradec Králové vybavil Siemens v roce 1978 prvním počítačovým tomografem v Československu. Linky na výrobu automobilu Favorit v mladoboleslavské automobilce Škoda byly v roce 1987 vybaveny programovatelnými automaty Simatic S5. Hned po sametové revoluci obnovila firma Siemens své stálé zastoupení v Československu (rok 1990) a již v roce 1993 zahájila výrobu nízkonapěťové spínací techniky v Trutnově, rok nato výrobu elektromotorů v Mohelnici, kde v současné době vyrábí také přípojnicové systémy. Společnost Siemens pak převzala několik závodů: podnik na výrobu elektromotorů ve Frenštátě pod Radhoštěm, provoz na výrobu elektromotorů a generátorů v Drásově a rovněž výrobu nízkonapěťové spínací techniky a pojistek v Letohradě. Později, v roce 2003, převzal Siemens také výrobu parních turbín v Brně.

V oblasti dopravní techniky byl rozhodující rok 2000, kdy na lince C pražského metra začaly jezdit soupravy dodané konsorciem Adtranz – ČKD – Siemens. V posledních několika letech lze na českých železničních tratích potkávat vlakové jednotky Railjet nebo modulární víceúčelové lokomotivy Vectron. Dalším příspěvkem k modernizaci městské infrastruktury jsou dobíjecí stanice pro elektromobily uvedené na trh poprvé v roce 2011.

 Od roku 2013 se Siemens zaměřuje na digitalizaci a uvádí na trh techniku založenou na analýze dat, cloudech nebo internetu věcí, která se uplatňuje v celém životním cyklu výrobků – od návrhu přes provoz až po výrobu a servis. V roce 2013 bylo v Praze otevřeno vývojové a prototypové centrum, kde je vyvíjen software a hardware pro automatizaci v průmyslu i městské a dopravní infrastruktuře. Od poloviny roku 2020 nese toto středisko název Siemens Advanta.

Pro podporu vzdělávání uspořádala společnost Siemens již 23 ročníků soutěže Cena Wernera von Siemense, která oceňuje mladé vědce a studenty technických a přírodovědných oborů.

V současnosti Siemens postupně mění svou strukturu, z jednolité firmy vznikají autonomní společnosti. V ČR dnes působí Siemens Healthineers (medicínská technika), Siemens Energy (řešení pro výrobu a přenos energie) a Siemens Mobility (řešení pro dopravní infrastrukturu a kolejová vozidla).

Historie společnosti Siemens v Čechách je podrobně popsána na: www.siemens130let.cz.

(ev)

Obr. 1. Sklárnu v Harrachově vybavila společnost Siemens plynovou pecí již v roce 1869

Obr. 2. Siemens začal pronikat do průmyslu založením společnosti Siemens Elektrotechnika (Siemens Elektrizitäts-AG) v roce 1926

Obr. 3. Na českých železničních tratích jezdí modulární víceúčelové lokomotivy Vectron

Obr. 4. Ve vývojovém a prototypovém centru Siemens Advanta vzniká software a hardware pro automatizaci v průmyslu i městské a dopravní infrastruktuře