Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Společnost Rockwell Automation představila svůj pohled na perspektivy automatizace

Ve dnech 20. až 21. listopadu 2014 se v kalifornském Anaheimu konal již 23. ročník veletrhu a konference Automation Fair. Letos bylo hlavním mottem celé akce Connected Enterprise. Je to téma, které pro nás v Evropě není nijak nové – velmi se podobá tomu, co v Německu podporuje projekt Industrie 4.0. Podstatný rozdíl je ovšem v tom, že zatímco v Německu jde o vládní projekt tlačený vpřed zejména výzkumnými institucemi a firmami, které dodávají automatizační a informační techniku, americké pojetí integrované výroby, včetně Connected Enterprise od Rockwell Automation, je taženo poptávkou uživatelů a je silněji orientováno na praxi. Protože příští vydání časopisu Automa bude zaměřeno právě na téma integrované výroby, ke Connected Enterprise se ještě vrátím podrobnějším článkem.

 
Zde pouze konstatuji, že firma Rockwell Automation má v oblasti integrované výroby dvě základní výhody před konkurencí: zaprvé, není to pro ni téma nové, s nímž by se teprve seznamovala (připomeňme zde významný přínos pražského výzkumného střediska Rockwell Automation Research Centre), a zadruhé, firma Rockwell Automation na to není sama, protože se může opřít o množství partnerů specializovaných na různé oblasti automatizace a průmyslu.
 

Čísla o veletrhu

Partnerské firmy v úctyhodném počtu se ostatně prezentovaly i na veletrhu Automation Fair. Automation Fair totiž není akce jen firmy Rockwell Automation, ale i jejích partnerů zapojených do programu Partner Network. Na veletrhu se tak odborné veřejnosti kromě stánků věnovaných různým oborům činnosti a aktivitám Rockwell Automation představilo celkem 144 dalších vystavovatelů. Mnozí z nich se aktivně zapojili i do doprovodného přednáškového programu.
 
Když už jsem začal s čísly: celé akce se zúčastnilo přibližně 10 000 návštěvníků – zákazníků a zájemců o techniku Rockwell Automation a partnerských firem. Přihlášeno bylo 4 850 globálních zákazníků. V doprovodné konferenci se konalo devět průmyslových fór: jedno se věnovalo hlavnímu mottu akce, Connected Enterprise, a další byla zaměřena na odborné přednášky, případové studie a projekty z oborů potravinářství, petrochemie, energetiky, těžebního průmyslu, vodního hospodářství a zpracování odpadních vod, subdodávek (OEM) a bezpečnosti. Celkem zaznělo 99 technických přednášek a pro zájemce o podrobnější informace a školení bylo uspořádáno osmnáct školicích kurzů hands-on lab a sedmnáct workshopů.
 

Automation Perspectives

Před vlastním veletrhem se konaly ještě další dvě významné akce. První z nich bylo setkání uživatelů techniky Rockwell Automation z oblasti procesního průmyslu (PSUG, Process Solutions User Group). Toto setkání se uskutečnilo 17. a 18. listopadu a zúčastnilo se jej 725 zájemců z 30 zemí světa. Druhou akcí byla konference Automation Perspectives, určená pro publicisty a novináře z odborného tisku, která se konala 18. listopadu. Na novinářské konferenci vystoupili čelní představitelé společnosti Rockwell Automation včetně jejího prezidenta Keitha Nosbusche (obr. 2) a další významní řečníci a hovořilo se zde zvláště o Connected Enterprise, a to nejen z čistě technického pohledu. Diskutovalo se také o tom, jak je zavádění integrované výroby urychlováno demografickými změnami a nedostatkem technicky vzdělaného personálu a naproti tomu jaké budou požadavky integrované výroby na vzdělání a znalosti operátorů a provozních techniků v moderním podniku.
 

Zabezpečení dat a komunikací: Rockwell Automation a Cisco Systems

Dalším diskutovaným tématem bylo zabezpečení informací a komunikačních sítí v průmyslu. Pro zavádění integrované výroby je její zabezpečení naprosto nejdůležitějším prvkem. Rockwell Automation v této oblasti úzce spolupracuje s firmou Cisco Systems. Na Automation Fair se svou přednáškou vystoupil Scott Friberg, který v Cisco Systems pracuje na pozici Alliance Solution Architect, a hostem Automation Perspectives byl Bret Hartman, viceprezident a technický ředitel Security Business Group firmy Cisco Systems (obr. 3). Oba hovořili mj. o řešení Cisco TrustSec. Toto řešení odráží specifické požadavky integrované výroby: zatímco v běžných kancelářských nebo domácích komunikačních sítích postačují ručně nastavená přístupová práva a pravidla vycházející z topologie sítě a IP adres, v průmyslu tento způsob zabezpečení naráží na velké problémy, protože se nedokáže efektivně vyrovnat s častými změnami organizace výroby, jsou pro něj problémem externí pracovníci údržby a inženýrských firem, kteří se ke komunikační síti potřebují připojit ze svých mobilních zařízení, a těžko zvládá požadavky virtualizace. Udržovat aktuální přístupová práva a bezpečnostní pravidla klasickým způsobem je mimořádně obtížné zvláště ve velkých podnicích a rozsáhlých komunikačních sítích. Cisco v řešení TrustSec proto odděluje bezpečnostní pravidla a přístupová práva od topologie sítě. Místo toho vytváří soustavu bezpečnostních skupin se stanovenými právy. Na jedné straně jsou to skupiny uživatelů: zaměstnanci, dodavatelé, externí údržbáři, hosté apod., na druhé straně skupiny cílových zařízení: řídicí systémy, datová úložiště, virtuální servery atd. Místo složitých pravidel se vytvoří jednoduchá matice, v níž se stanoví pravidla pro jednotlivé bezpečnostní skupiny – nezávislá na tom, kde a jak je účastník komunikace připojen. Informace jsou potom přenášeny na druhé, linkové vrstvě komunikace v podobě identifikátorů, tzv. Security Group Tags, na jejichž základě pak firewall nebo směrovač (router) před chráněným zařízením rozhodne, zda komunikaci povolí nebo zamítne. Využití TrustSec je velmi výhodné zvláště pro mobilní a virtuální sítě.
 

Automation University v Brně

Účastníci veletrhu a konference Automation Fair mají možnost odhalit, jak zvýšit produktivitu a efektivitu výroby ve svém podniku, naučit se, jak využívat flexibilní automatizační techniku od firmy Rockwell Automation a jejích partnerů pro snížení nákladů a zvýšení výkonnosti strojů, zařízení a výrobních linek, a vyměnit si zkušenosti se svými kolegy z celého světa. Účast na odborných fórech, seminářích a školicích kurzech doplněná prohlídkou veletržních expozic pomůže každému odborníkovi získat přehled a doplnit si znalosti o nejnovějších produktech a trendech v automatizační a informační technice.
 
Příští Automation Fair Rockwell Automation se bude konat 18. a 19. listopadu 2015 v Chicagu (USA). Pro ty, kteří se chtějí o nabídce společnosti Rockwell Automation dozvědět více, a přitom se jim zdají listopad nebo Chicago příliš daleko, chystá Rockwell Automation dvoudenní akci Automation University Special na brněnském výstavišti ve dnech 3. a 4. června 2015.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Veletrh Automation Fair 2014 se konal v kongresovém centru v Anaheimu
Obr. 2. Keith Nosbusch, prezident společnosti Rockwell Automation, hovoří k odborným novinářům
Obr. 3. Na Automation Fair vystoupil také Bret Hartman, viceprezident a technický ředitel Security Business Group firmy Cisco Systems
Obr. 4. Diskuse ve stánku na veletrhu
Obr. 5. Školicí semináře hands-on lab poskytovaly účastníkům podrobné informace zejména z oblasti tvorby aplikačního softwaru