Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Společnost Moeller rozšiřuje nabídku přístrojů pro automatizaci

Společnost Moeller stále přichází s novými výrobky, popř. s vylepšenými verzemi těch dosavadních. Tento článek se zaměřuje na dvě základní kategorie výrobků určených především pro zákazníky z okruhu OEM, tedy výrobců jednoúčelových strojů.
 

Programovatelný automat XC-CPU121

Na programovatelné logické automaty (PLC) montované do sériově vyráběných strojů a zařízení jsou kladeny extrémně vysoké požadavky, které se týkají jak ceny, tak i funkcí. Každý uživatel chce dostat co největší užitnou hodnotu i v případech, kdy je limitován cenou. Moeller tento požadavek bere jako výzvu a nabízí nový modulární systém XC121.
 

Popis jednotky XC–CPU121-2C256K

Řídicí jednotka XC-CPU121 je osazena výkonným šestnáctibitovým mikroprocesorem, který disponuje pamětí pro program a data (flash) o velikosti 256 a 224 kB (8 kB paměti pro data je zálohováno superkondenzátorem). Jednotka je vybavena čtečkou karet MMC, na kterou je možné zapisovat naměřené hodnoty, popř. z ní spouštět operační systém a uživatelský program stejně jako u automatů řady Xsystem.
 
V PLC může běžet jedna úloha na pozadí, další může být spouštěna přerušením hardwarového časovače s rozlišením 1 ms. Dále může být ještě šest úloh spouštěno přerušeními systému.
 
Jednotka XC-CPU121 disponuje širokými možnostmi komunikace. Má integrovaná rozhraní RS-232, RS-485 a dvě rozhraní CAN, z nichž jedno lze použít k připojení programovatelného relé Easy řady 800 (např. pro levné rozšíření o jednotku vstupů a výstupů s vlastní inteligencí) nebo automatu EC4P prostřednictvím sběrnice Easy-net. Rozhraní RS-232 a RS-485 lze použít v transparentním režimu a pomocí volně dostupných funkčních bloků využívat k přenosu dat např. protokol Modbus. Další možností je použít port k propojení s branou SMS nebo definovat svůj vlastní komunikační protokol.
 

Rozšíření XIO-EXT121-1

Pro rozšíření procesorové jednotky o jednotku vstupů a výstupů je určen modul XIO-EXT-1, který obsahuje:
  • deset digitálních vstupů (šest z nich může být konfigurováno jako vstupy volající přerušení),
  • osm nezávisle konfigurovatelných vstupů a výstupů,
  • dva analogové vstupy 0 až 10 V a 0 až 20 mA,
  • dva vstupy pro čidla teploty Pt100,
  • dva analogové výstupy 0 až 10 V.
Jestliže by pro daný případ použití nestačil tento základní počet vstupů a výstupů nebo byla nutná další komunikační linka (např. Profibus-DP, Suconet-K apod.), je možné systém rozšířit o dalších maximálně patnáct standardních modulů XIOC.
 

Komunikační brána XN-PLC-CANopen

Firma Moeller nabízí programovatelnou bránu pro systém vzdálených vstupů a výstupů XION s integrovanou sběrnicí CANopen (soubor EDS je ke stažení na webových stránkách, popř. je k dispozici na vyžádání u technické podpory Moeller).
 
Přístroj je velmi vhodný pro snížení zatížení centrálního PLC – komunikační brána může popřípadě pracovat jako samostatně pracující PLC a po sběrnici CANopen komunikovat s HMI, popř. s dalším funkčním celkem. Přístroj lze pohodlně programovat a uvádět do provozu z hlavního systému prostřednictvím sběrnice CANopen. Rychlost sběrnice CAN je maximálně 1 Mb/s.
 
K bráně je možné připojovat všechny existující typy tenkých vstupních a výstupních technologických, komunikačních a dalších modulů (obr. 1) v maximálním počtu 74.
 
Je-li tato komunikační brána používána samostatně, jako programovací port se využívá sériové rozhraní integrované na přístroji, které také může sloužit pro konfigurační a diagnostický nástroj I/O Assistant. Alternativně může být toto rozhraní použito jako volně programovatelné rozhraní pro komunikaci s přístrojem třetích stran prostřednictvím uživatelsky definovaného protokolu. Brána je vybavena přepínačem s devíti pozicemi, který je možné použít volně v uživatelském programu, např. pro změnu parametrů apod.
 
Brána obsahuje integrovanou paměť flash pro uložení programu a dat. Baterie pro hodiny reálného času je vložena v přístroji a její životnost je deset let.
 
Program pro PLC se vytváří pomocí programovacího prostředí XSOFT (od verze V2.3.3), což je profesionální programovací prostředí běžící pod systémem MS Windows. Tento programovací software vychází z normy IEC 61131-3 a obsahuje šest programovacích jazyků: IL, LD, FBD, ST, CFC a SFC.
 

Podporované moduly XI/ON

Veškerou konfiguraci je vhodné připravit v programu IO Assistant, který nejen obsahuje potřebnou dokumentaci, ale navíc umožňuje zkontrolovat sestavení – zda jsou moduly mezi sebou kompatibilní, popř. zda není pře kročen proud vnitřní sběrnice. Komunikační brána podporuje tyto moduly:
  • napájecí moduly – určeny k obnovení napájení výstupních modulů, popř. ke galvanickému oddělení jednotlivých napájecích okruhů,
  • analogové moduly – k dispozici jsou jak klasické napěťové (0 až 10 V, –10 až 10 V) a proudové (0/4 až 20 mA), tak moduly pro připojení čidel teploty (Pt, Ni) a teplotních článků (B, E, J, K atd.),
  • digitální moduly – vstupní moduly (24, 120 a 230 V) s pozitivním i negativním spínáním, výstupní moduly (tranzistorové i reléové),
  • technologické moduly (čítačový modul, modul SSI, modul pro komunikaci po linkách RS-485 a RS-232).
Převážnou většinu těchto modulů je možné parametrizovat v programu IO Assistant a jejich případnou změnu uložit v souborech formátu .gsd, popř. .eds.
 

Rozšiřující moduly pro relé Easy 800 a PLC řady

Moeller doplňuje standardní nabídku rozšiřujících modulů pro snadné rozšíření vstupů a výstupů již existující řady relé Easy a PLC EasyControl EC4P (obr. 2). Moduly jsou primárně určeny pro připojení k relé nebo PLC pomocí sběrnic CANopen či EasyNet a typ komunikace se volí přepínačem DIP na zařízení. Sítě CANopen i EasyNet mají společnou fyzickou vrstvu, proto je u nich shodně omezena maximální délka sběrnice na 1 km (při zachování předepsaných parametrů komunikační linky).
 
Nově jsou do sortimentu zařazeny i další čtyři moduly – dva umožňují připojení prostřednictvím průmyslové sběrnice, další dva jsou pro lokální rozšíření pomocí komunikace EasyLink.
 
Ing. Jan Beránek,
Moeller Elektrotechnika
 
Obr. 1. Typická sestava jednotky vzdálených vstupů a výstupů
Obr. 2. Jednotka vzdálených vstupů a výstupů EC4E-221-6D4T1