Společnost Ingersoll Rand trvale snižuje dopady výroby stlačeného vzduchu na životní prostředí

Společnost Ingersoll Rand je celosvětově známá mimo jiné jako výrobce průmyslových kompresorů. Tento článek popisuje, jak je úspěšná při snižování dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Kromě životního prostředí však nové kompresory uživatelům šetří také náklady na energii, a přitom zaručují spolehlivý a trvalý provoz. 

Globální změny klimatu jsou skutečnost, s níž je třeba se vyrovnat. Je nesporné, že z části k nim přispívá i činnost člověka. Je proto nutné hledat cesty, jak čelit extrémům počasí, ale také jak snižovat negativní vliv průmyslové výroby na přírodní procesy.

Environmental Leader Conference je mezinárodní konference, jejímž cílem je pomáhat účastníkům dosáhnout udržitelné výroby a připravit je na výzvy, jimž budou lidé muset čelit v blízké budoucnosti. Na letošní konferenci, která se konala 5. až 7. června 2017 v Denveru (USA), se diskutovalo o strategiích, taktice a úspěšných projektech z hlediska udržitelnosti výroby. A rovněž se udělovaly ceny.

Společnost Ingersoll Rand® byla oceněna hned dvakrát: získala ocenění Environmental Leader Product Award za kompresory Next Generation R-Series a Deborah Kalishová, manažerka programu Climate Commitment firmy Ingersoll Rand, navíc získala cenu Energy Manager Today 50. 

Nová řada kompresorů Next Generation R-Series

Evropským zákazníkům představila firma Ingersoll Rand inovace řady kompresorů Next Generation R-Series už v dubnu na veletrhu Hannover Messe. Jde o olejové šroubové kompresory s velkým výkonem, vhodné pro náročné spotřebitele.

Kompresory od typu RS200 do RS250 (kde číslo značí příkon v kW; obr. 1) jsou nyní dostupné buď jako jednostupňové, nebo dvoustupňové. Typy s konstantní rychlostí motoru mají o 10 % větší účinnost než dosavadní kompresory, zatímco v provedení s proměnnou rychlostí motoru jsou dokonce o 35 % účinnější než průměrné kompresory stejné velikosti užívané v průmyslu. Důležité je, že tohoto zvýšení účinnosti bylo dosaženo bez kompromisů ohledně spolehlivosti, jež je v průmyslu jedním z rozhodujících parametrů. Kompresory jsou určeny pro zákazníky s velkou spotřebou stlačeného vzduchu, kteří požadují jeho nepřetržitou dodávku. Kompresory RS200 až RS250 doplnily nabídku kompresorů Next Generation R-Series o největší výkony: kompresory s příkonem 30 až 37 kW s konstantními i proměnnými otáčkami byly na trh uvedeny v letech 2015 a 2016.

Základním prvkem kompresoru z hlediska funkce i efektivity provozu je šroubový blok. Nové modely řady Next Generation R-Series, RS200 až RS250, mohou být kromě inovovaného jednostupňového bloku vybaveny i dvoustupňovým blokem (obr. 2), který je nejúčinnějším šroubovým blokem v současné době dostupným na trhu.

K účinnosti a spolehlivosti provozu přispívají i další součásti kompresoru. Každý kompresor je vybaven adaptivní ochranou PAC (Progressive Adaptive Control), těsněními V-Shield, chladičem nové konstrukce a mazivem Ultra EL.

Ochrana PAC pracuje podle unikátního algoritmu navrženého firmou Ingersoll Rand a je integrována do řídicího systému každého kompresoru. Systém monitoruje nejdůležitější výkonnostní parametry a upozorní obsluhu, jestliže se životnost nebo trvanlivost některého dílu blíží svému konci nebo je překročena jeho povolená provozní teplota. V těchto případech řídicí systém nastaví parametry tak, aby kompresor mohl dále pracovat bez přetížení motoru a neočekávané odstávky.

Těsnění V-Shield (obr. 3) je použito na všech kritických přírubách. Jde o čelní těsnění O-kroužkem, kde konstrukce potrubí v podstatě zamezuje jeho namáhání krutem. Tím je omezeno riziko úniků, a to i v případě opakované montáže a demontáže příruby.

Konstrukce chladiče má speciální šroubové spoje, které dovolují materiálu, aby se teplem roztahoval. Běžnější svařované provedení neumožňuje tepelnou dilataci, chladič je při změnách teploty neúměrně namáhán, což je nejčastější příčinou ztráty jeho funkce.

Mazivo Ultra EL má životnost 16 000 h, což je přibližně dvojnásobek životnosti běžných maziv, která se v těchto případech používají. Mazivo Ultra EL poskytuje kompresoru možnost trvale pracovat na horní hranici jeho výkonu a omezuje frekvenci servisních odstávek.

Všechny kompresory Next Generation R-Series jsou vybaveny řídicími systémy řady Xe, které umožňují snadné a intuitivní ovládání. Řídicí systém Xe145 má navíc vestavěnou funkci analýzy výkonu a grafického zobrazení průběhu hodnot výkonnostních parametrů v čase i možnost sekvenčního řízení až čtyř kompresorů současně.  

Cena pro Deborah Kalishovou

Deborah Kalishová získala na konferenci cenu Energy Manager Today 50 za svoje úsilí začlenit do vývoje nových produktů firmy Ingersoll Rand hledisko trvalé udržitelnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Deborah Kalishová je současně manažerkou celofiremního programu Climate Commitment, jehož cílem je omezit negativní vliv výroby stlačeného vzduchu na změnu klimatu. V tomto programu se firma zavázala:

  • do roku 2020 o 50 % snížit uhlíkovou stopu používaných chladiv (CO2 eq.) a do roku 2030 postupně vyloučit chladiva s velkým potenciálem GWP (Global Warming Potential),
  • do roku 2020 investovat 500 milionů amerických dolarů do výzkumu a vývoje kompresorů se sníženými emisemi skleníkových plynů,
  • do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů související s vlastní činností firmy o 35 %.

[Tiskové zprávy Ingersoll Rand, duben až červen 2017.]

(Bk)

Obr. 1. Vzduchem chlazený olejový šroubový kompresor RS250-AC

Obr. 2. Průhled do dvoustupňového šroubového bloku kompresoru

Obr. 3. Speciální konstrukce přírub V-Shield omezuje riziko úniků