Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Společnost Hartmann – Rico pokryje spotřebu tepelné energie ze dvou třetin z LPG

Společnost HARTMANN – RICO investovala v loňském roce dvacet milionů korun do diverzifikace zdrojů tepelné energie. Reagovala tak na extrémní zdražování i nestabilní geopolitickou situaci. Ve všech třech výrobních závodech v Česku tak v roce 2023 využívá jako hlavní zdroj tepla LPG, což má spolu s dalšími opatřeními vést až k milionovým úsporám.

Tuzemský výrobce zdravotnických prostředků, který je součástí skupiny Hartmann, zahájil odklon od ruského plynu již loni na jaře. Diverzifikace měla jak etický, tak i ekonomický důvod. Firma se chtěla zbavit závislosti na ruském plynu a zároveň zajistit stabilní zdroj tepla pro své závody. Vzhledem k nejisté dostupnosti zemního plynu v důsledku války na Ukrajině a mimořádně nepříznivému vývoji jeho cen se rozhodla pro investici do LPG.

Práce na projektu společnost spustila ve druhém čtvrtletí loňského roku, přičemž plánované dokončení v prosinci 2022 se zejména z důvodu povolovacích procesů odsunulo až do prvních měsíců letošního roku. Dva ze tří závodů společnosti v Česku – závod ve Veverské Bítýšce a Havlíčkově Brodě – již na využívání LPG jako zdroje tepla přešly, závod ve Chvalkovicích je těsně před spuštěním. „Závody v Havlíčkově Brodě a Chvalkovicích mají roční spotřebu tepla 4 200 MW·h a kompletně ji pokryje LPG. V případě závodu ve Veverské Bítýšce, který je největší v Česku, využijeme nový zdroj energie pro pokrytí necelé poloviny roční spotřeby, další část pak připadne na zemní plyn,“ upřesnil Pavel Fuchs, člen představenstva Hartmann – Rico.

Závod ve Veverské Bítýšce za rok spotřebuje 9 750 MW·h tepla. Přibližně 5 700 MW·h připadne na spotřebu zemního plynu, který společnost využívá ve dvou kogeneračních jednotkách, jež po vyrobení elektrické energie generují teplo jako sekundární produkt. Zbylých 4 050 MW·h tepla se bude vyrábět z LPG.

Společnost Hartmann – Rico se rozhodla pro diverzifikaci zdroje tepelné energie v době, kdy na stejný postup apelovala i vláda. O to překvapivější byl podle Pavla Fuchse zdlouhavý a nepodporující proces získávání územního a stavebního povolení.

„Pomalost a nedostatek pragmatismu legislativních povolovacích procesů nás vyloženě zklamaly a téměř i odradily od toho investice dokončit. Pokud stát apeluje na soukromé společnosti, aby diverzifikovaly zdroje tepelné energie, tak musí i procesy nastavit tak, aby investorům život usnadnil, a nikoliv ztrpčil,“ doplnil Pavel Fuchs.

[Tisková zpráva HARTMANN – RICO, 11. dubna 2023.]

(ed)