Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Společnost Euchner na MSV 2008

Německá firma Euchner, která patří mezi přední výrobce elektronických a elektromagnetických prvků pro zajištění bezpečnosti strojních zařízení, představí na veletrhu MSV 2008 v Brně novinky pro letošní rok. Kromě výrobků z oblasti bezpečnosti budou k vidění i neméně důležité komponenty pro automatizaci a rozhraní mezi člověkem a strojem. Některé z nich si nyní krátce představíme.
 

Euchner Safety Book

Problematika bezpečnostního inženýrství je dosti komplikovaná a navíc se průběžně mění normy a další předpisy upravující bezpečnost strojních zařízení. Proto firma Euchner vydala publikaci EUCHNER Safety Book, která bude pro zájemce o tento obor vynikající pomůckou. Je velmi vhodná nejen pro konstruktéry a bezpečnostní techniky, ale i pro studenty jako učební text.
 
Kniha nejen pojednává o základních, v praxi dobře prověřených bezpečnostních principech, ale uvádí i přehled a vysvětlení hlavních bezpečnostních norem a standardů, ať už aktuálně platných, nebo připravovaných, mezi jinými také informace o EN ISO 13849-1 (její český ekvivalent, norma ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci, nabyl účinnosti 1. 7. 2007). Zmíněny jsou nejen normy a nařízení platné v Evropě, ale i v Asii a Americe.
 
Publikace je zaměřena na uplatnění principů bezpečnosti v praxi a obsahuje desítky názorných ilustrací. Velmi důležitá je i závěrečná část knihy, v níž jsou reálné úlohy a způsoby jejich řešení. Pro každou úlohu zde čtenář najde popis, analýzu rizik, návrh řešení a vzorový příklad zapojení.
 
Anglická jazyková mutace je dostupná ihned, německá bude k dispozici za několik měsíců.
 

Miniaturní dveřní zámky TQ

Nové bezpečnostní dveřní zámky TQ (obr. 1) s kompaktním plastovým tělem patří mezi nejmenší na trhu. Jsou určeny zejména pro výrobce balicích i jiných malých strojů s relativně lehkými dveřmi. Na trhu jsou dostupné od léta 2008.
 
Zámky TQ s rozměry 75 × 75 × 15 mm je možné instalovat i do velmi omezeného prostoru, kde je málo místa pro jiná řešení s mechanickým blokováním otevření dveří. I přes svoje malé rozměry tyto zámky obsahují pět spínacích kontaktů a indikační LED. Mechanické nouzové uvolnění zámku přístupné ze tří stran a vhodně umístěné montážní otvory dávají konstruktérům širokou možnost volby, jak zámek umístit na stroj. Blokovací síla je 500 N a konstrukce akčních členů umožňuje zámek TQ použít na dveřích s minimálním poloměrem otevření 160 mm.
 

Dveřní zámky STP Extended

Nové série bezpečnostních dveřních zámků STP je po typech TWIN (s dvojitou spínací hlavou, pro současné uzamčení dvou dveří) a BI (s bistabilním solenoidem bránícím uvíznutí osob v chráněném prostoru při provádění údržby) doplněna dalším zajímavým modelem, který funkční vlastnosti nové řady dále rozšiřuje.
 
Dveřní zámek STP Extended (obr. 2) má stejně jako jeho „sourozenci“ plastové tělo s velmi robustní kovovou hlavou s mimořádnou blokovací silou 2 500 N. Navíc je však vybaven tlačítkem a signálkou na přední straně krytu, jejichž vývody jsou přivedeny do konektoru zámku. Tak se v jednom zařízení kombinují bezpečnostní a řídicí funkce: tlačítko lze využívat např. jako žádost o otevření dveří, signálku jako její potvrzení. Nyní tedy odpadá nutnost montovat vedle dveří do chráněného prostoru samostatnou krabici s těmito prvky; tím vznikají značné úspory.
 

Povolovací tlačítko ZSM

Povolovací tlačítka jsou manuálně obsluhovaná ovládací zařízení, která společně s dalšími bezpečnostními prvky povolují chod stroje nebo zařízení, při kterém hrozí potenciální nebezpečí. Stroj je v chodu jen tehdy, když jsou tato povolovací tlačítka obsluhou sepnuta. Používají se všude, kde se musí pracovníci pohybovat uvnitř nebezpečné zóny stroje, jenž je v chodu, což bývá někdy nezbytné např. při seřizování, testování, programování a opravách.
 
Firma Euchner má s vývojem povolovacích tlačítek dlouholeté zkušenosti. Nový typ ZSM (obr. 3) představuje špičku na trhu, protože je to více než jen obyčejné povolovací tlačítko. Díky jeho modulárnímu designu v něm může být integrováno několik funkcí. Volitelně instalované doplňky, jako např. tlačítko nouzového zastavení, indikační LED, minijoystick, přepínač na klíček apod. znamenají, že ZSM nabízí maximální všestrannost a svými možnostmi se přesouvá od povolovacích tlačítek do roviny ručních operátorských panelů. Specialitou je také vestavěný vibrační motorek, který operátora upozorňuje, že drží stisknuté povolovací tlačítko, a pohyb stroje je tedy umožněn.
 
Velký důraz byl také kladen na ergonomii a pohodlné ovládání pro leváky i praváky. Rukojeť opatřená pryžovým povlakem zajišťuje bezpečné držení, příjemný tvar a malá hmotnost zase k přispívají k omezení únavy při déletrvající práci.
 

Nová bezpečnostní relé

Euchner nabízí velmi rozsáhlý sortiment bezpečnostních relé pro každou úlohu. Jejich bohatá nabídka byla letos ještě rozšířena. Většina typů je nyní dostupná se zásuvnými připojovacími konektory, které usnadňují práci při opravách. Konektory mohou být klasické šroubovací nebo pružinové.
 
Nové relé ESM-BA701 (obr. 4) je první relé na trhu, které má při šířce pouhých 45 mm sedm bezpečnostních a čtyři monitorovací výstupy a dva monitorovací vstupy. Základní výhodou je značná úspora místa v rozváděči. S vlastnostmi a funkcemi, jako jsou plná vnitřní redundance, zpětnovazební smyčka, detekce tří druhů zkratů, manuální monitorování nebo automatický start, zpoždění bezpečnostních výstupů a další, odpovídá BA701 požadavkům EN 954-1 (Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci) na zařízení kategorie 4.
 
Pro funkční celky s velkými požadavky na množství vstupů a výstupů lze s výhodou použít modulární bezpečnostní relé ESM-F. S jejich pomocí lze vytvářet i bezpečnostní podskupiny, navzájem propojené a na sebe reagující. Takto lze např. vypnout při údržbě jen část stroje. Na některé vstupy reaguje systém jen lokálním zastavením provozu, některé však předává dále a ty potom způsobují zastavení celého zařízení. Vše se děje bez jakéhokoliv programování, funkce je dána jen vzájemným zapojením relé.
 
Centrální jednotka je vybavena několika indikačními LED, které pomáhají při vyhledávání závad: na první pohled lze zkontrolovat jednotlivě stav všech vstupů a výstupů a stav zpětnovazební smyčky. V jednom systému lze také snadno vytvářet různá časová zpoždění jednotlivých bezpečnostních výstupů. Stačí připojit zpožďovací modul, a všechny výstupní moduly montované na liště DIN vpravo od něho budou spínat současně, s nastaveným zpožděním proti výstupním modulům připojeným vlevo před zpožďovačem. Moduly jsou vzájemně propojeny unikátním konektorem na jejich zadní straně, takže při poruše lze např. vyjmout prostřední modul v řadě bez nutnosti demontovat ostatní.
 

Pozvání na MSV

Společnost Euchner se pravidelně účastní mnoha významných veletrhů a výstav v oboru automatizace a bezpečnosti strojní výroby, protože je považuje za ideální příležitost, jak udržovat a zintenzivňovat svoje vztahy se zákazníky a partnery. Také na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se budou moci návštěvníci ve stánku firmy Euchner (C-I, stánek 146) setkat s odborníky, kteří jim podrobně představí nabídku firmy a při osobní diskusi pomohou vyřešit problémy spojené s bezpečností strojů a strojních zařízení.
 
Obr. 1. Dveřní zámek TQ
Obr. 2. Dveřní zámek STP Extended