Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Společnost EPLAN získala cenu Automation Award 2020

Ocenění Automation Award, které mediální skupina Konradin Publishing Group udílela na zakončení virtuálního veletrhu automatizace SPS Connect 26. listopadu 2020, v kategorii digitalizace získal cloudový software EPLAN eVIEW, navržený pro sdílení, připomínkování a schvalování projektů.

Aktuální informace o projektu ve webovém prohlížeči

EPLAN eVIEW umožňuje transparentně zpřístupňovat data, která jsou vytvářena, postupně doplňována a aktualizována v platformě EPLAN, všem účastníkům projektu a zainteresovaným stranám v celém inženýrském a výrobním procesu – od projektování přes výrobu a montáž až po servis a údržbu. Uživatelé si mohou v běžném webovém prohlížeči zobrazit všechny potřebné informace o projektu a komentovat změny. Tento software jednoduše a intuitivně provede uživatele připomínkovacím a schvalovacím procesem, usnadňuje komunikaci mezi projektovým týmem, montážními techniky a údržbou.

Pomocí EPLAN eVIEW mohou odborníci z různých společností snadno komunikovat a spolupracovat na různých projektech a v různých oborech. Jednotlivá oddělení, dodavatelé, a dokonce i obchodní partneři spolupracují „bezpapírově“ a transparentně – s daty přímo z cloudu.

Například každodenním problémem údržby a servisu je zastaralá, nečitelná či chybějící dokumentace rozváděče nebo stroje, na němž pracují. S EPLAN eVIEW mají pracovníci údržby neustálý a snadný přístup k aktuálním schématům uloženým v cloudu, a to pomocí běžného webového prohlížeče, kdykoliv a z jakéhokoliv místa. Mohou tak dokonce získat 3D vizualizace rozváděče, jsou-li v dokumentaci k dispozici.

Klíčovou otázkou při přístupu z internetu je zabezpečení dat. EPLAN eVIEW umožňuje jasně a přehledně stanovit přístupová práva, aby k datům projektu měli přístup jen oprávnění uživatelé.

Pro uživatele platformy EPLAN registrované v cloudové službě EPLAN ePulse je EPLAN eVIEW k dispozici zdarma. Více informací zájemci najdou na https://www.eplan.cz/reseni/eplan-epulse/eplan-eview/ nebo ve videu na https://youtu.be/7qAL8NVye98.

O soutěži

Porota soutěže Automation Award, sestavená z členů vědecké a výzkumné komunity, asociací a redakce časopisu elektro Automation, nominuje do soutěže inovativní výrobky. Ty jsou předloženy čtenářům, kteří hlasováním vyberou vítěze. Vedle společnosti EPLAN, která uspěla v kategorii digitalizace, získala cenu Automation Award v kategorii techniky společnost ISG za řešení TwinStore.

(EPLAN Software & Service)

 

Obr. 1. EPLAN eVIEW jednoduše a intuitivně provede uživatele připomínkovacím a schvalovacím procesem a usnadňuje komunikaci mezi projektovým týmem, montážními techniky a údržbou