Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Společnost E.ON využívá drony nejen pro kontrolu distribuční sítě

V loňském roce provedla společnost E.ON v terénu test několika dronů. Cílem bylo ověřit jejich přínos v rámci inspekce stožárů velmi vysokého napětí (vvn). Ty bývají jak logisticky, tak technicky obtížně dostupné. Jejich lezecká inspekce s sebou vždy nese riziko úrazu a škody na zemědělských plodinách, a tak je tu využití dronů více než vítané.

 

Současné využití dronů společností E.ON

Jak společnost E.ON postupovala? Nejdříve se od inspekčních techniků naučila průběh fyzické kontroly, který následně zopakovala letecky. Stěžejním bodem testování bylo letecké snímání a odhalování rozličných nasimulovaných závad pomocí kamerového záznamu v rozlišení full HD, který technik prostřednictvím odpovídajícího softwaru analyzuje a přitom označuje případné nedostatky, na kterých bude dále pracovat. Nejvyšší hodnocení získal systém DJI s1000 se zrcadlovkou Panasonic GH4, který E.ON v současné době používá při veškerých inspekcích.

 

Letos společnost E.ON ve spolupráci s regionálními správami dron reálně využívá pro letecké inspekce a namátkové kontroly při přejímkách nově vystavěných linek vvn.

 

Dále zkoumá možnosti využití dronu v termografii fotovoltaických (solárních) elektráren. Zde chce E.ON získat know-how k nezávislému vyhodnocování termografického záznamu.

 

Další využití dronů

Společnost E.ON si uvědomuje, že obě testované úlohy – inspekce stožárů vvn a termografie FVE – z pohledu konečné podoby využití dronů v zásadě nic nového nepřinášejí. Proto oslovila odborníky z ČVUT, kteří jí projekt dronů pomáhají dále rozvíjet – snímkování a termografie prováděné dronem jsou totiž zatím manuální, repetitivní činnosti, a proto je snaha je automatizovat. Autonomním snímáním lze získat konstantní obrazový výstup, který následně E.ON využije ke strojovému detekování závad.

 

Dodáním 3D modelů stožárů do analytického softwaru umožní dronu vyhodnocovat odchylky a detekovat technické závady na konstrukci (ohnuté nosníky) už za letu.

 

V dalším kroku je tento údaj přenesen jako zjištění do GIS (geografický informační systém), čímž nález jako datová položka vstupuje do systému business intelligence od firmy SAP, kde zefektivňuje celý proces plánování údržby.

 

S dronem je společnost E.ON schopna vytvořit 3D snímek ochranného pásma vedení, do kterého lze dodat data o zastoupení vegetace, její růstový potenciál s ohledem na historické údaje o počasí doplněné o predikce a poté s využitím všech údajů také modelovat rychlost zarůstání koridoru a efektivně plánovat jeho údržbu.

 

Všechny tyto úkoly jsou v současnosti plně realizovatelné a pro některé z nich již existují i řešení. E.ON tak s odborníky neřeší otázky možnosti realizace, ale čistě ekonomický charakter automatizace. Finanční přínos a právní prostředí ČR jsou totiž hlavní brzdy zcela autonomních letů. Implementace strojového učení (machine learning) a automatizace je v tomto projektu logickým krokem vpřed. Zapojení těchto postupů do běžných činností společnosti E.ON pomůže dělat věci lépe, rychleji a efektivněji.

Ing. Petr Lang, Asset strategy a projekty,
E.ON Česká republika, s. r. o.

 

Obr. 1. Drony pomáhají při inspekci stožárů vvn