Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Společnost Camozzi otevřela zastoupení v České republice

Camozzi s. r. o. je nová pobočka skupiny Camozzi založená v České republice pro české a slovenské zákazníky. Kancelář sídlí v Praze-Hostivaři, kde disponuje 200 m2 kancelářských ploch a 600 m2 skladových prostor. Generálním ředitelem české pobočky společnosti Camozzi je Ing. Fabio Giacobbi.

 

Díky plošné přítomnosti ve více než 75 zemích celého světa je společnost Camozzi už více než padesát let jednou z hlavních firem působících v odvětví pneumatických součástek pro průmyslovou automatizaci. Firemní strategií je vytváření skutečného partnerského vztahu i umístění a dostupnost technického týmu pro každého zákazníka.

 

Camozzi Group, firma sídlící v Lumezzane v italských Alpách v provincii Brescia, založená bratry Camozziovými v roce 1964, má dnes více než 2 300 zaměstnanců a obrat 350 milionů eur, nicméně rodinný duch byl zachován dodnes. Skupinu nadále řídí rodina Camozziů s respektem k tradicím a s dodržováním hodnot a zásad stanovených zakladateli firmy.

 

Firma má pět divizí: automatizace, obráběcí stroje, textilní stroje, CSP (Camozzi Solution Provider) a inovace.

 

V oblasti automatizace se Camozzi specializuje na navrhování a výrobu pneumatických komponent a systémů pro průmyslovou automatizaci. Nabízí kompletní systémy, včetně snímačů a diagnostické techniky. Možnost využít standardizované komunikační protokoly a dálkové ovládání v kombinaci s nejpokrokovější pneumatickou technikou dovolují vytěžit z každého systému nebo pracovní jednotky maximální efektivitu.

 

Proporcionální regulátory Camozzi umožňují velmi rychle a přesně řídit tlak a průtok vzduchu, čímž se zkracuje doba výrobních cyklů strojů a optimalizuje se tak využití stlačeného vzduchu. V důsledku je přínosem významné snížení spotřeby elektrické energie.

 

Camozzi nabízí kompletní řadu akčních členů, řídicích prvků a veškerého příslušenství zahrnující pohony, manipulátory, solenoidové ventily, mechanické ventily, manuálně ovládané ventily, automatické ventily, proporcionální regulátory, vakuové komponenty, filtry, regulátory a mazací zařízení, armatury, spojovací a montážní prvky, operátorské panely a řídicí systémy.

 

Camozzi v oblasti automatizace nabízí řešení úloh mj. pro tyto obory: potravinářství, balicí stroje, farmacie, biotechnologie, doprava (autobusová, železniční, automobilová, automobilový průmysl), stroje na zpracování dřeva, obráběcí stroje, plasty a kaučuk, montáž a robotizace.

 

Společně se součástkami pro průmyslovou automatizaci Camozzi využívá své zkušenosti a zdroje k rozvoji techniky pro přesnou regulaci proudění kapalin. Společnost Camozzi se stala světově proslulou zejména díky vývoji miniaturizovaných elektroventilů pro vysoce přesné řízení plynných i kapalných médií se zvláštním zřetelem na systémy určené pro vědecké úlohy, zdravotnickou techniku, analytická zařízení a automatizaci. V předváděcí místnosti nově otevřeného sídla Camozzi v Praze-Hostivaři mohli návštěvníci vidět např. miniaturní solenoidový ventil vhodný pro dávkování při výrobě radiofarmak.

 

Divize obráběcích strojů vyrábí velmi přesné obráběcí stroje, specifické frézky a soustruhy a stroje na zpracování kompozitů na bázi uhlíkových vláken. Divize textilních strojů dodává kompletní řadu strojů na zpracování bavlny. Patří k ní značky Marzoli a Vouk. Divize CPS zahrnuje strojní podniky zabývající se zejména zpracováním neželezných kovů a plastů (lisovny, slévárny, dílny pro těžké i přesné obrábění). Firma Camozzi má též vlastní rozsáhlé výzkumné středisko, obsluhující všech pět divizí.

 

Slavnostního otevření nové pobočky, které se konalo 19. října 2016, se zúčastnilo mnoho hostů z vedení firmy a spřátelených podniků a institucí, včetně jeho excelence Alda Amatiho, velvyslance Itálie v ČR, a Gianfranca Pinciroliho, předsedy Italsko-české obchodní a průmyslové komory.

 

Společnost Camozzi klade velký důraz nejen na kvalitu produktů a vztahů se zákazníky, ale také na společenskou odpovědnost firmy. V průběhu slavnostní recepce byl proto také předán finanční dar Dětskému centru Jihočeského kraje, které je určeno pro děti vyžadující okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany a věnuje se také sociální prevenci a rehabilitaci dětí a rodin v tíživé situaci.

(Bk)

 

Obr. 1. Sídlo nového zastoupení společnosti Camozzi v Praze-Hostivaři