Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Společnost ABB koupila firmu B&R

Společnost ABB začátkem dubna oznámila akvizici společnosti B&R. Jde o pozoruhodné spojení, protože sortimenty obou společností se doplňují. Zatímco ABB má tradičně silnou pozici v prostředcích a systémech pro automatizaci procesní výroby (chemických, farmaceutických, petrochemických a energetických provozů), firma B&R je dodavatelem automatizačních a pohonných systémů s otevřenou architekturou pro automatizaci strojů a výrobních procesů (např. ve výrobě automobilů, elektroniky, spotřebního zboží apod.).

„B&R je klenot v oboru automatizace strojů a výrobních procesů a toto propojení je příležitost, jaká se naskýtá jednou za život. Transakce je pro ABB skutečným milníkem, neboť B&R zaplní historicky vzniklou mezeru v nabídce automatizace ABB. Je to pro nás dokonalé spojení, díky němuž se staneme jediným dodavatelem v oboru průmyslové automatizace, který zákazníkům dokáže nabídnout úplné spektrum technologií a softwarových řešení pro měření, řízení, včetně uvádění do provozu, robotiky, digitalizace a elektrifikace,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, generální ředitel ABB Group.

Společnost B&R v roce 1979 založili Erwin Bernecker a Josef Rainer, má centrálu v Eggelsbergu v Rakousku a zaměstnává více než 3 000 lidí, z toho je zhruba 1 000 inženýrů, kteří působí ve výzkumu a vývoji a v aplikacích. B&R je aktivní v 70 zemích a v tržním segmentu automatizace strojů a výroby s celkovou hodnotou 20 miliard amerických dolarů vykazuje tržby přes 600 milionů dolarů (2015/16).

Připojením firmy B&R posiluje ABB své postavení v oboru průmyslové automatizace a pokročí také v prosazování digitalizace, a to spojením svého sortimentu ABB Ability s výkonnými aplikačními a softwarovými řešeními B&R, s rozsáhlou instalovanou základnou této společnosti.

Po dokončení transakce se B&R stane součástí divize ABB Průmyslová automatizace jako nová globální obchodní jednotka s názvem Automatizace strojů a výrobních procesů. Tuto jednotku povede současný ředitel společnosti B&R Hans Wimmer. K nabídce nové obchodní jednotky společnost ABB postupně přidá vlastní aktivity v oblasti PLC a servopohonů.

Management a zaměstnanci B&R jsou považováni za důležitý faktor budoucího růstu a integrace s ABB. Spoluzakladatelé B&R Erwin Bernecker a Josef Rainer budou během spojování obou společností působit jako poradci.

Propojování obou společností se bude řídit zásadou „nejlepšího z obou světů“. ABB má zájem na dalším růstu B&R a stanovila střednědobý cíl ročních tržeb přesahující 1 miliardu dolarů. ABB bude dále investovat do rozšíření činnosti B&R a bude stavět na úspěšném obchodním modelu a značce B&R. Ústředí B&R v Eggelsbergu se stane globálním centrem ABB pro automatizaci strojů a výrobních procesů. ABB působí v Rakousku již přes 100 let a akvizicí B&R se stane největší společností na rakouském trhu průmyslové automatizace.

ABB bude akvizici hradit z hotovosti a společnosti se rozhodly, že kupní cenu nezveřejní. Očekává se, že transakce v prvním roce přispěje ke zvýšení provozního zisku na akcii. Transakce by měla být dokončena v létě 2017 po schválení regulatorních orgánů. 

(ed)