Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Spojení dvou silných partnerů – rozšíření sortimentu

číslo 10/2005

Spojení dvou silných partnerů – rozšíření sortimentu

Společnost Level Instruments, která byla založena v květnu roku 1994 v Ostravě, poskytuje svým zákazníkům kompletní řešení pro měření a regulaci polohy hladin v chemickém a petrochemickém průmyslu, potravinářství, teplárnách, cementárnách a v ostatních průmyslových odvětvích.

Nové výrobní technologie a zvýšené požadavky na ochranu životního prostředí kladou na výrobce měřicích přístrojů v oblasti bezkontaktního i kontaktního měření polohy hladin stále náročnější požadavky.

Společnost Level Instruments, vědomá si těchto požadavků a trendů, se proto rozhodla rozšířit a sjednotit svůj prodejní program. K tomuto kroku přistoupila po vzájemné dohodě s předním německým výrobcem hladinoměrů, společností Vega Grieshaber KG, která nabízí kompletní sortiment přístrojů založených na všech běžných principech měření hladin, od radarových hladinoměrů, přes ultrazvukové, hydrostatické, kapacitní a vodivostní až po vibrační. Předností je možnost nabídnout zákazníkovi široký sortiment hladinoměrů od jednoho výrobce, které plně odpovídají českým, evropským i světovým normám a standardům.

Obr. 1.

Obr. 1. Tři ukázky ze sortimentu firmy Vega, nyní zastupované společností Level Instruments (zleva): Vegapuls, Vegaflex, Vegason

Od 1. 10. 2005 je společnost Level Instruments výhradním zástupcem firmy Vega Grieshaber KG pro Českou republiku.

Nová nabídka – rozšíření sortimentu

Nyní tedy může společnost Level Instruments svým zákazníkům předložit bohatou nabídku pulsních radarových hladinoměrů Vegapuls pro měření polohy hladin kapalin a sypkých materiálů, reflexní radarové hladinoměry s vedenou vlnou Vegaflex, které jsou založeny na měřicí metodě TDR (Time Domain Reflectometry), a v neposlední řadě také ultrazvukové kompaktní hladinoměry Vegason (obr. 1).

Vegapuls série 60
Přístroje řady Vegapuls (obr. 1) významně rozšiřují nabídku kontinuálních radarových hladinoměrů. Jde o pulsní radarové hladinoměry, které pracují s krátkými mikrovlnnými impulsy směřovanými prostřednictvím antény do prostoru nad hladinou měřeného média. Na rozhraní dvou prostředí (na hladině) se vlna částečně odrazí zpět k vysílači a částečně prochází do druhého prostředí. Měří se doba potřebná k průchodu elektromagnetických vln z vysílače k hladině a zpět k přijímači. Z doby, která uplyne mezi vysláním a přijetím impulsu, se stanovuje poloha hladiny.

Hladinoměry jsou vhodné pro kapaliny i sypké materiály a jsou pro zákazníky zajímavé variabilitou provedení, spolehlivostí a hlavně přijatelnou cenou.

Vegaflex série 60
Reflektometrické hladinoměry s vedenou vlnou jsou vhodné pro množství různých aplikací. Signál hladinoměru není ovlivňován falešnými a několikanásobnými odrazy, jelikož jeho impulsy jsou vysílány po vlnovodu. Díku tomu také na přesnost měření nemají vliv teplota a tlak a problémem nejsou ani pěny na hladině nebo páry nad hladinou. Pomocí hladinoměru Vegaflex je možné měřit polohu hladiny kapalin, sypkých a granulových materiálů. Reflektometrický hladinoměr Vegaflex 67 lze navíc použít k měření polohy rozhraní dvou kapalin.

Pro prostředí, kde snímače musejí odolávat vysokému tlaku a teplotě, má zákazník k dispozici hladinoměr Vegaflex 66 s měřicím rozsahem do 32 m. Rozsah pracovních teplot je –100 až +400 °C a tlaků od –0,1 do 16 MPa.

Radarový hladinoměr s vedenými impulsy spolehlivě měří také polohu hladiny kapalin s malou permitivitou, a tudíž slabým odrazem mikrovlnného signálu, a z tohoto důvodu je vhodný i pro aplikace, kde není možné použít pulsní nebo frekvenční (FMCW) radar. Předností hladinoměrů řady Vegaflex je velká spolehlivost a opakovatelnost měření.

Vegason série 60
Hladinoměry Vegason doplňují nabídku firmy Vega o kontinuální ultrazvukové kompaktní hladinoměry. Jsou nabízeny v šesti provedeních s rozsahy do 5 m, 8 m, 15 m, 25 m, 45 m a 70 m. Díky svým vlastnostem jsou použitelné v nejrůznějších odvětvích průmyslu, a to zejména tam, kde je vyžadována velká spolehlivost přístroje a přesné měření i ve velmi složitých provozních podmínkách.

O společnosti Vega

Zajímavostí je skutečnost, že v listopadu roku 2004 firma Vega vyrobila radarový hladinoměr s pořadovým číslem 100 000. Prostřednictvím nového zastoupení v ČR se tak nyní k českým zákazníkům dostávají vysoce kvalitní, osvědčené a spolehlivé přístroje za příznivé ceny, a to jak ve standardní podobě, tak i v provedeních přizpůsobených podle speciálních požadavků přímo „na míru„ dané aplikace. Zákazníci rovněž ocení 100% výstupní kontrolu každého přístroje a minimální dodací lhůty přístrojů díky internímu systému řízení výroby a expedice ve výrobním závodě.

V tomto článku je představen pochopitelně jen stručný přehled nových hladinoměrů, které přibyly do nabídky společnosti Level Instruments díky novému zastoupení firmy Vega. Zákazníkovi jsou při návrhu vhodného řešení i při instalaci a uvádění přístrojů do provozu nápomocni pracovníci společnosti Level Instruments s dlouholetými zkušenostmi.

Další sortiment přístrojů

Dosavadní sortiment společnosti Level Instruments bude i nadále zachován. Zastoupeny jsou firmy KFG Level AG (obtokové stavoznaky, plovákové hladinoměry kontinuální a limitní), UWT GmbH (rotační, vibrační a vodivostní hladinové spínače a elektromechanické hladinoměry), Flexim (ultrazvukové příložné průtokoměry), Enraf (mikroprocesorově řízené servosystémy, radarové hladinoměry pro fakturační měření odvozené od měření polohy hladin kapalin v chemii a petrochemii) a další dodavatelé přístrojů pro měření hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti.

Zákazníci jsou již zvyklí na dokonalé provedení, snadnou instalaci, nenáročnou údržbu a vysokou spolehlivost všech přístrojů dodávaných společností Level Instruments. Oceňují také dostupnost servisu 24 hodin denně po 7 dní v týdnu a možnost vyzkoušet si přístroj v náročných aplikacích ještě před jeho zakoupením. Všechny dodávané měřicí systémy vyhovují příslušným českým i evropským normám.

(Level Instruments, spol. s r. o.)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz