Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Spínané napájecí zdroje pro různé použití

číslo 11/2005

Spínané napájecí zdroje pro různé použití

Firma Ifm electronic dodává různé typy síťových spínaných napájecích zdrojů určených k napájení elektronických zařízení a komponent pro průmyslovou automatizaci. Novinkou jsou spínané napájecí zdroje pro sběrnici AS-Interface.

Standardní síťové spínané zdroje

Standardní zdroje (obr. 1) jsou určeny pro průmyslové použití. Vyhovují všem požadavkům norem na elektromagnetickou kompatibilitu (odrušení výstupního napětí podle EN 50081-1, třída B), včetně předpisů pro nn atd. Široký rozsah vstupního napětí jednofázových i třífázových přístrojů umožňuje jejich použití v celém světě. Dodávají se v provedeních:

  • vstup 115/230 V AC při výstupu 24 až 28 V DC, proud 1,3; 2,1; 2,5; 5; 10 nebo 20 A,
  • vstup 115/230 V AC s výstupem 24 V DC//1 A, 12 V DC/3 A nebo 24 V DC class 2,4 A,
  • vstup 230 V AC, výstup 24 až 28 V DC/20 A,
  • vstup 3 × 400 až 500 V AC při výstupu, proud 5, 10, 20, 30 nebo 40 A,
  • vstup 3 × 400 V AC při výstupu 24 až 28 V DC, proud 20 A.
Obr. 1.

Obr. 1. Síťové spínané napájecí zdroje od Ifm electronic

Výstupní napětí lze nastavit mezi 24 až 28 V potenciometrem na čelní straně zdroje. Zdroje jsou odolné proti zkratu, přetížení i chodu naprázdno. Vedle této standardní ochrany pracují převážně (nepřekročí-li teplota okolí 45 °C, i trvale) v režimu „přetížení“ (tzn. že při přetížení dodávají o 10 až 20 % větší proud, zatímco napětí klesne); to je důležité především při připojování indukčních zátěží. Některé typy zdrojů pracují volitelně v „bezpečnostním módu„ (po zkratu nebo přetížení je výstup na dobu asi 5 s odpojen).

Stejné typy zdrojů lze spojovat paralelně. V důsledku rozdílných dob náběhu převezme nejprve jeden zdroj jmenovitou a druhý zbylou zátěž, což ale vede ke kratší době života prvního zdroje. K dosažení rovnoměrného rozdělení zátěže mají zdroje dimenzované na více než 5 A přepínatelnou charakteristiku. Zdroje také překlenou krátkodobé výpadky síťového napětí (37 ms při odběru do 2,5 A a alespoň 10 ms při odběru 20 A a více). Zdroje s nastavitelným výstupním napětím lze použít i k nabíjení akumulátorů.

Jistit vstupy zdrojů lze jističi 10 A, typ B. Výkonné zdroje mají aktivní omezení počátečního proudu při zapnutí, a proto nevyžadují ochranné vypínače.

Síťové spínané zdroje AS-i Silver Line

Zdroje řady AS-i Silver Line (SL) jsou určeny k napájení sběrnice AS-Interface (obr. 2). Dodávána jsou provedení:

  • vstup 115/230 V AC při výstupu AS-Interface, proud 2,8; 4 nebo 8 A,
  • vstup 400 až 500 V AC při výstupu AS-Interface/8 A.
Obr. 2.

Obr. 2. Síťové spínané zdroje AS-i Silver Line

Obvod s paralelní kombinací odporu a indukčnosti zapojenou v sérii v každém z vodičů napájecího kabelu sběrnice zaručuje bezproblémovou modulaci dat na napájení. Síťové zdroje řady AS-i nesmějí být na sekundární straně uzemněny.

Spínané zdroje AS-i Silver Line nabízejí vedle osvědčených vlastností již dříve vyvinutých zdrojů další funkce usnadňující uvádění celého systému do provozu. Je např. možné odpojit komunikaci po sběrnici, aby bylo možné řízené moduly (slave) adresovat při použití infračerveného rozhraní. Jestliže je propojovacím můstkem na ovládacím panelu zdroje přerušena komunikace po kabelu sběrnice, svítí červená LED. Propojovací můstek nabízí dvě možnosti propojení. V poloze COM-MODE on pracuje zdroj v běžném provozním režimu. Během uvádění systému do provozu může být můstek přepojen do pozice IR Addr. on s následným vymazáním zpráv od řídicího modulu (master). Po vypnutí a opětném zapnutí primárního napětí lze řízené moduly adresovat ručním adresovacím přístrojem přes infračervené rozhraní. Speciální vlastností zdroje AC1224, důležitou pro bezpečnost sítí AS-Interface, je jeho schopnost hlídat a světelně (LED) či rozepnutím bezpotenciálového kontaktu signalizovat nesymetrický zkrat napájecího vedení na zem.

Všechny zmíněné ovládací a signalizační prvky, včetně LED signalizující přítomnost sekundárního napětí, jsou umístěny na čelním panelu zdroje. Svorky pro připojení kabelu sběrnice AS-Interface jsou uspořádány dvojitě střídavě se záporným a kladným potenciálem proto, aby polarita mohla být případně přehozena pouhým posunutím kabelu, bez jeho přetáčení. K připojení ostatních vodičů jsou určeny robustní šroubové svorky pro průřezy žil do 2,5 mm2. Rovněž robustní upevnění zdrojů na nosné lišty zaručuje jejich bezpečnou montáž na všechny normalizované typy lišt, a to i bez použití nářadí.

Ing. Oldřich Klos,
Ifm electronic

ifm electronic, spol. s r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz