Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Specifikace FDT krok od přijetí za normu IEC

Proces standardizace metody FDT spěje k úspěšnému ukončení v květnu 2009. Letos v srpnu byla specifikace FDT přijata jako návrh výboru předkládaný k hlasování (Committee Draft for Vote – CDV) členským státům příslušného podvýboru IEC SC65E pro oblast správy výrobních aktiv (Asset Management). Experti organizace FDT Group na dokumentu tvrdě pracovali od roku 2005, kdy byla metoda FDT poprvé předložena IEC k přijetí jako veřejně dostupná specifikace (PAS).
 
Dosažení statutu CDV je klíčovým milníkem každého normotvorného procesu. Každý dokument se statutem CDV musí být projednán a odsouhlasen všemi pověřenými experty z různých zemí. Poté ho ústřední kancelář IEC uvolní k mezinárodnímu hlasování za účasti všech věcně příslušných členských států IEC. V tomto okamžiku může každý z hlasujících států říci „ano“, „ne“ nebo „zdržuji se“, a to s poznámkami i bez nich.
 
Celá specifikace FDT prošla jako návrh normy IEC 62453 procesem mezinárodního hlasování bez jediného hlasu „ne“ a v současné době je do ní zapracováváno několik málo došlých připomínek. Následovat bude vydání konečného návrhu normy (Final Draft International Standard – FDIS) a závěrečné hlasování o něm, které musí potvrdit, že byly vzaty v úvahu všechny připomínky vznesené k dokumentu v jeho stadiu CDV. Očekává se, že hlasování bude uzavřeno začátkem roku 2009 a že mezinárodní norma IEC 62453 se všemi svými částmi vyjde nejpozději v květnu 2009.
[FDT Group Newsletter, October 2008.]

(sk)