Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Specifikace CANopen pro sítě, silniční stroje, jeřáby, zakladače a RFID

číslo 7/2006

Specifikace CANopen pro sítě, silniční stroje, jeřáby, zakladače a RFID

Organizace CAN in Automation (CiA) vydala pro své členy specifikaci CANopen pro víceúrovňové sítě (CiA 400) a aplikační profil pro systémy snímačů používaných na silničních strojích (CiA 415). Specifikace CiA 400 umožňuje definovat systém s až 127 dílčími sítěmi CANopen, přičemž každá může obsahovat až 127 zařízení. Brána CiA-400 může podporovat až 32 rozhraní CANopen. Aplikační profil CiA 415 pro silniční stroje popisuje objekty reprezentující různé snímače teploty a polohy a jejich řadiče. Jde o druhou verzi profilu, zcela přepracovanou a nekompatibilní s předchozí verzí.

Současně CiA zahájila práci na zcela nových standardech. Pracovní skupina (SIG) věnující se jeřábům a zakladačům připravuje na základě protokolu CANopen specifikaci rozhraní, které umožní navzájem propojit řídicí systémy jeřábů se zakladači. Ucelený pracovní návrh specifikace bude mít pracovní skupina k dispozici ke konci roku 2006.

Dále CiA hledá odborníky, kteří by se chtěli podílet na vývoji profilů podle CANopen pro čtečky v systémech RFID. Informaci z RFID potřebují řídicí systémy s CANopen používané při automatizaci laboratoří, skladů, výrobních linek atd. První komerční čtečka RFID již pracuje na vysokozdvižných vozících. Další informace lze získat na http://www.can-cia.org
[CiA, 29. března 2006.]

(sm)