Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Soutěže středoškoláků z ČR a celé Evropy

Dne 13. února 2008 byl zahájen první ročník ojedinělého projektu pod názvem Innovating Minds – Czech Awards for Young
Europeans. Nový projekt je obdobou soutěže České hlavičky, ale na rozdíl od tuzemské soutěže je orientován na středoškolskou mládež z celé Evropy. Studenti přírodních a technických oborů ve věku do devatenácti let budou soutěžit v těchto kategoriích:
  • informační a komunikační technika,
  • zdraví a kvalita života,
  • životní prostředí,
  • inovace výrobků a technologií,
  • design a architektura.
Vítězové každé kategorie obdrží odměnu 5 000 eur. O vítězných laureátech rozhodne devítičlenná mezinárodní porota v čele s prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., jejímiž členy jsou i nositelé Nobelovy ceny prof. Richard R. Ernst a prof. R. Timothy Hunt a mnoho dalších osobností. Laureáti budou vyhlášeni v říjnu 2008 při slavnostním galavečeru v historických prostorech Rytířského sálu Senátu Parlamentu České republiky. Více informací včetně přihlášky lze nalézt na http://www.innovatingminds.eu. Uzávěrka soutěže je 10. září 2008.
 
Připomeňme, že soutěž České hlavičky pro studenty českých středních škol má uzávěrku 30. června 2008 a soutěžící se mohou přihlásit do jedné z pěti kategorií. Hlavní cena Merkur bude udělena za projekt s výrazným ekonomickým přínosem v oboru technických a přírodních věd. Podrobnosti o všech kategoriích včetně přihlášky jsou k dispozici na http://www.ceskahlava.cz

(ev)