Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Soutěž středoškolských výukových robotů

Do konce listopadu se mohou studenti středních a základních škol, jednotlivci nebo členové zájmových kroužků přihlásit do soutěže středoškolských výukových robotů Kyber robot 2007, kterou pořádá Technická univerzita v Liberci dne 7. prosince 2007. Odborná porota bude hodnotit vystoupení malých výukových robotů podle invence soutěžících. Vystoupení nesmí trvat déle než pět minut a musí se vejít na plochu 3 × 3 m. Podle kategorie, do které se zájemci přihlásí, mohou být roboty sestaveny ze stavebnice Bioloid v základní nebo libovolné verzi, soutěžit budou i roboty libovolné konstrukce. Soutěžící si mohou dovézt vlastní přípravky a prostředí, ve kterém mají vystoupení připravené. Hodnotí se choreografie a kreativita sestavy, využití všech funkcí robotu a dodržení časového limitu. Soutěžit mohou jednotlivci nebo maximálně tříčlenná družstva. Soutěž je podporována ze zdrojů rozvojového projektu MŠMT programu na podporu spolupráce vysokých škol s regionálním školstvím, Technickou univerzitou v Liberci, Českomoravskou společností pro automatizaci a firmou Megarobot. net (http://www.megarobot.net). Garantem soutěže je prof. Zdeněk Kůs, prorektor TUL, a organizačním garantem je doc. Josef Janeček z Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Zájemci se mohou přihlásit elektronicky na adrese josef.janecek@tul.cz
(ed)