Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Soutěž o Zlatý Amper 2006

číslo 7/2006

Soutěž o Zlatý Amper 2006

Ve dnech 4. až 7. dubna 2006 se již tradičně v Pražském veletržním areálu (PVA) v Praze-Letňanech uskutečnil čtrnáctý mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Amper 2006, v dosavadní historii této akce po všech stránkách rekordní. Počet vystavujících firem dosáhl čísla 807, čímž byla poprvé v historii existence veletrhu překonána hranice 800 vystavovatelů. Byla obsazena čistá výstavní plocha 18 627 m2. Vedle domácích se na veletrhu Amper 2006 prezentovalo 160 zahraničních firem z 23 zemí z celého světa. Nejvíce vystavovatelů přijelo z Německa a další z Polska, Rakouska, Španělska, Tchaj-wanu a Turecka. Celkový počet návštěvníků, který se rok od roku pozvolna blíží 50 000, dosáhl v letošním roce 49 883.

V rámci doprovodného programu veletrhu Amper 2006 zorganizovala pořádající veletržní správa Terinvest, spol. s r. o., tradiční soutěž exponátů o ocenění Zlatý Amper. Výsledky soutěže byly veřejně vyhlášeny na slavnostním večeru uspořádaném v reprezentačních prostorách ČVUT v Praze v Betlémské kapli dne 5. dubna 2006.

Výsledky soutěže

Do soutěže o Zlatý Amper 2006 přihlásilo 27 firem celkem 30 exponátů, což je účast téměř shodná s loňskou. Podle pravidel soutěže hodnotila přihlášené exponáty sedmičlenná odborná komise pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Stejně jako vloni komise vybrala čtyři laureáty ocenění Zlatý Amper 2006 a udělila pět čestných uznání.

Ocenění Zlatý Amper 2006 získaly exponáty (v abecedním pořadí podle vystavovatelů):

  • Genesis 32 V9 – vizualizační systém typu SCADA (vystavovatel Iconics Europe B. V. – o. z., výrobce Iconics, Inc., USA),

  • beznástrojový propojovací systém X Start – TPC X Start (vystavovatel Moeller Elektrotechnika s. r. o., výrobce Moeller Holding GmbH, SRN),

  • kompaktní jistič BC160N305 – Modeion (vystavovatel a výrobce OEZ s. r. o.),

  • programovatelný bezpečnostní automat Guard LogixTM System (vystavovatel Rockwell Automation, s. r. o., výrobce Rockwell Automation, Inc., USA).

Čestným uznáním ocenila hodnotitelská komise exponáty:

  • systém servopohonů Acoposmulti (vystavovatel B+R automatizace, spol. s r. o., výrobce Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges. m. b. H., Rakousko),

  • přepěťová ochrana Dehnpatch (vystavovatel Dehn + Söhne – zastoupení v ČR/SR, výrobce Dehn + Söhne, SRN),

  • Dynamic Series – elektroinstalační přístroje NW1, NW5, NGZ1, NGZ1B, NSO10, NCR10 (vystavovatel a výrobce Kontakt-Simon S. A., Polsko),

  • dvoupólový chránič se zkratovou a tepelnou spouští (vystavovatel a výrobce SEZ Krompachy a. s.),

  • modulární sběrnicový I/O systém BL67 – Profinet (vystavovatel Turck s. r. o., výrobce Hans Turck GmbH & Co. KG, SRN).

Dále jsou stručně představeny ty z oceněných exponátů, které odpovídají základnímu zaměření časopisu Automa.

SCADA systém Genesis 32 V9
(Zlatý Amper)

Jako nejnovější verze osvědčeného produktu Genesis 32, po celém světě rozšířeného vizualizačního softwaru typu SCADA/HMI, přináší prostředí Genesis 32 V9 jako novinku možnost snadno a spolehlivě integrovat data a informace v podniku prostřednictvím nejrůznějších obecně používaných komunikačních sítí a rozhraní.

Obr. 1.

Obr. 1. Příklad zobrazení provozních dat v systému Genesis 32 V9 s lokalizací do češtiny (zdroj: Iconics)

Vedle samozřejmého zajištění úplné množiny funkcí standardně očekávaných od systému pro operátorské řízení široké škály průmyslových procesů umožňuje Genesis 32 V9 snadno komunikovat se všemi klíčovými zdroji ovlivňujícími výrobní proces, ať už jde o infrastruktury IT sledované prostřednictvím SNMP, systémy pro řízení technologických procesů s rozhraním OPC či podnikové informační systémy (SAP, Oracle). S Genesis 32 V9 lze data ze všech těchto zdrojů v reálném čase prohledávat a „dolovat„ z nich informace důležité pro chod podniku (data mining). Systém nachází uplatnění při výrobě strojů a strojních zařízení, v automobilovém i farmaceutickém průmyslu, při těžbě a zpracování ropy a zemního plynu, ve vodárenství, energetice a mnoha dalších oblastech průmyslu. Mezi nově přidanými či zdokonalenými jsou např. moduly Data Works 32, Redundancy, OPC Tunneling, Monitor Works 32 a Schedule Works 32. Mezi jazyky podporovanými systémem je i čeština (obr. 1).

Systém Guard Logix
(Zlatý Amper)

Bezpečnostní řídicí systém Guard Logix (obr. 2) lze označit za PAC v šasi typu Control Logix. S využitím dvouprocesorové architektury (1oo2) jsou v něm navzájem zkombinovány všestranná použitelnost a velký výkon výpočetní platformy Logix s vestavěnými bezpečnostními funkcemi. Výsledkem je systém s vlastnostmi standardního programovatelného automatu Control Logix současně plnící požadavky na funkční bezpečnost podle norem IEC 61508 a IEC 61511 (popř. s nimi harmonizovaných) na úrovni SIL 3. Výhodou tohoto řešení je, že stále jde o jeden projekt, v němž je stav záložního procesoru vždy automaticky aktualizován bez nutnosti jakýchkoliv ručních zásahů (nastavování, konfigurování či vkládání dat).

Obr. 2.

Obr. 2. Řídicí systém Guard Logix

K programování systému Guard Logix v plném rozsahu, včetně bezpečnostních funkcí, je určeno standardní vývojové prostředí RS Logix 5000, používané k programování běžných řídicích jednotek řady Logix. Po dokončení a finální validaci se bezpečnostní část projektu uzamkne a systém od tohoto okamžiku plní požadavky SIL 3. Bezpečnou komunikaci zajišťuje protokol CIP Safety, a to buď nad sítí DeviceNet, připojující moduly I/O, nebo nad Ethernetem při komunikaci mezi procesory.

Čestná uznání

V oboru automatizační techniky ocenila hodnotitelská komise čestným uznáním tři exponáty.

Systém servopohonů Acoposmulti
Kompaktně řešené servoměniče řady Acoposmulti jsou určeny k realizaci náročných úloh současného řízení mnoha os v moderních velmi výkonných strojích a mechanismech. Vyznačují se maximálním výkonem při minimálním obestavěném objemu, velkou účinností, modulárním chlazením, snadnou obsluhou a spolehlivým a bezpečným provozem. Jsou zkonstruovány s ohledem na dosažení maximálního poměru výkonu k ceně po celou dobu životního cyklu. Lze je použít s asynchronními motory bez zpětné vazby, s točivými i lineárními motory s permanentními magnety i s velmi výkonnými tzv. bezželeznými lineárními motory.

Přepěťová ochrana Dehnpatch
Přepěťová ochrana Dehnpatch je univerzální přepěťová ochrana pro rozvody datové kabeláže v kategorii CAT6. Je použitelná v rozvodech Ethernetu, ISDN, ADSL, obecně v telekomunikacích i v nově zaváděných systémech telefonie a rozvodu napájení po Ethernetu. Nevyžaduje instalaci do rozváděčové skříně a lze ji zabudovat i do již existujících instalacích (viz také článek na str. 22-23).

Modulární sběrnicový I/O systém BL67 – Profinet
Systém BL67 se skládá z komunikačního modulu (brány) a sady různých modulů I/O, umístěných buď na společné základně, nebo distribuovaně po řízeném stroji nebo zařízení. Moduly I/O s krytím IP67 pak přes bránu komunikují s nadřazeným řídicím systémem na dálku prostřednictvím některé ze standardních průmyslových komunikačních sběrnic. Při použití nejnovější brány typu BL67-GW-EN-PN může komunikace probíhat rychlostí 10/100 Mb/s po nově zaváděné síti Profinet. Podrobnosti lze nalézt v článku v časopise Automa č. 3/2005 na str. 52.

Amper 2007
Veletržní správa Terinvest blahopřeje vystavovatelům výrobků oceněných v soutěži o Zlatý Amper 2006 a těší se na shledanou na příštím veletrhu Amper, který se uskuteční v PVA v Praze-Letňanech ve dnech 27. až 30. března 2007.
[Tisková zpráva Terinvest, spol. s r. o., a firemní materiály vystavovatelů.]

(sk)