Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Soutěž Merkur perFEKT Challenge

Šestý ročník oblíbené soutěže Merkur perFEKT Challenge (www.feec.vutbr.cz/merkur/, www.facebook.com/FEKTVUT) se uskuteční 20. listopadu 2018 v prostorách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického v Brně, která je organizátorem. Organizačním garantem je doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. Soutěž je určena čtyřčlenným středoškolským týmům z České republiky a Slovenské republiky. Vzhledem k obtížnosti zadání je účast doporučována studentům vyšších ročníků. Soutěžící týmy si mohou jako poradce vzít svého pedagoga. Soutěž má devět různých kategorií z oboru elektrotechniky a elektroniky s využitím populární stavebnice Merkur – do každé se může přihlásit až šest týmů. Maximální počet týmů z jedné školy je pět. Kapacita soutěže je 55 týmů. Kromě pohárů a zajímavých věcných cen bude asi nejvýznamnějším oceněním prominutí přijímací zkoušky ke studiu na FEKT VUT pro studijní program elektronika, elektrotechnika, komunikační a řídicí technika – pro členy všech týmů, které splní zadání. Vítězné týmy jednotlivých kategorií se utkají v únoru 2019 v superfinále o celkového vítěze šestého ročníku Merkur perFEKT Challenge.

Pro velký zájem byla kapacita soutěže (55 týmů) naplněna brzy po jejím vyhlášení. Seznam přihlášených týmů a informace o minulých ročnících jsou na webových stránkách. Zájemce lze pozvat už jen k pasivní účasti při sledování průběhu soutěže a jejího superfinále – a do dalšího ročníku jim popřát více pohotovosti při přihlašování. O výsledcích bude časopis Automa informovat.                                                               

(šm)