Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Soutěž KyberRobot 2020

Již třináctý ročník soutěže KyberRobot se bude konat v sobotu 25. ledna 2020 v prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci. Uskuteční se pod záštitou děkana Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL prof. Zdeňka Plívy. Organizačním garantem je Ing. Miloš Hernych (milos.hernych@tul.cz). Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Smyslem soutěže je podpořit kreativní myšlení a konstrukční schopnosti mladé generace a vytvořit příležitost pro setkávání nejenom dětí a mládeže se zájmem o robotiku, ale i pedagogů všech stupňů škol, vedoucích zájmových kroužků a rodičů. Zúčastnit se mohou maximálně tříčlenné týmy. Soutěž má dvě témata: Robot, pomocník lidíAutonomní robot, záchranář. Soutěží se ve dvou kategoriích: žáci do patnácti let a žáci do devatenácti let. Soutěže se může zúčastnit i několik týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s několika sestavami ve stejné nebo několika kategoriích. Více informací o soutěži, pravidlech a přihlašovací formulář lze nalézt na webové stránce: http://kyberrobot.tul.cz/.

Jako každoročně se bude soutěžit o hodnotné věcné i finanční ceny. Každý účastník obdrží dárkovou sadu.

Účast v soutěži je bezplatná. Termín uzávěrky registrací je 11. ledna 2020. Nezávazně je možné se zaregistrovat již nyní na adrese: https://forms.gle/2xRMAMiMiSsv1tL58. Pro dotazy a požadavky na organizační a technické zajištění je určena e-mailová adresa kyberrobot@tul.cz.                             

(šm)