Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Soutěž Kyber STOČ 2017 v Ostravě

Druhý ročník soutěže Kyber STOČ 2017 (www.fmmi.vsb.cz/638/cs/kyber_stoc) se uskuteční 14. března 2017 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Je soutěžní přehlídkou tvůrčích aktivit studentů odborných středních škol v rámci Moravskoslezského kraje v oborech automatizace, kybernetika, mechatronika a softwarové systémy. Organizuje ji Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s., a katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii VŠB-TU Ostrava. Odborným a organizačním garantem je doc. Ing. Jiří David, Ph.D. Mediál­ním partnerem je časopis Automa. Součástí přehlídky je také doprovodný program zaměřený na vysokoškolské a firemní prezentace z uvedených oborů. V dopoledních hodinách se uskuteční soutěžní přehlídka týmů a po ní soutěž jednotlivců. Následovat bude prezentační přednáška firmy Siemens a přednáška na téma novinky a trendy v mikroprocesorové technice. Po vyhlášení výsledků přehlídky mohou účastníci navštívit superpočítačové centrum VŠB-TU Ostrava.

Soutěž Kyber STOČ je příležitostí, jak aktivně zapojit studenty středních škol do tvůrčí činnosti a dát jim možnost prezentovat výsledky jejich práce před odbornou komisí. To rozvíjí jejich komunikační, argumentační a prezentační dovednosti. Zároveň je příprava na soutěž motivací pro odborný rozvoj studentů. Kyber STOČ poskytuje také možnost těsnější spolupráce mezi regio­nálními středními školami a VŠB. Umožňuje vyhledávat nadané studenty a motivovat je ke studiu v oboru automatizace a příbuzných oborů.                           

(ed)