Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Soutěž Kyber Stoč 2017

Dne 14. března 2017 se na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava konal druhý ročník soutěže Kyber Stoč, přehlídky tvůrčích aktivit studentů odborných středních škol Moravskoslezského kraje v oborech automatizace, kybernetika, mechatronika a softwarové systémy. Soutěž má tři kategorie: kolektivy, jednotlivci z 2. a 3. ročníků a jednotlivci ze 4. ročníku. Předmětem soutěžních úloh může být způsob řešení problému, návrh technického zařízení (popř. funkčního modelu nebo jeho součástí), návrh učební pomůcky nebo softwarový systém. Organizátorem je Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s., spolu s katedrou automatizace a počítačové techniky v metalurgii VŠB-TU Ostrava. Soutěž umožňuje aktivně zapojit studenty do tvůrčí činnosti a současně jim dává možnost prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí i před kolegy. Přispívá to k rozvoji jejich komunikačních, argumentačních a prezentačních dovedností. Zároveň je to příležitost pro jejich odborný rozvoj, získání nových inspirací, nápadů, dovedností a zkušeností. Soutěž také rozvíjí spolupráci mezi regionálními odbornými středními školami a vysokou školou – umožňuje vyhledávat nadané studenty a motivovat je ke studiu v oblasti automatizace a příbuzných oborů. K přehlídce rovněž patří doprovodný program. Letos byly jeho součástí přednáška a několik praktických ukázek na téma „nové trendy v mikropočítačové technice“ a exkurze v Národním superpočítačovém centru VŠB-TU Ostrava.

Vítězem hlavní kategorie (jednotlivci ze 4. ročníků) je Jaroslav Plašil, student Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntálu, s tématem „prototypovací dron“. Předvedl vlastní navržený a zkonstruovaný dron vhodný jako variabilní platforma k tvorbě prototypů a objevování možností multikop­terových dronů.

Partnery akce byly firma Siemens, s. r. o., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Centrum projektové podpory VŠB-TU Ostrava a Moravskoslezský kraj. Mediálním partnerem byl časopis Automa. Organizátoři děkují všem partnerům a pedagogům středních škol, kteří se podíleli na podpoře této akce, a speciální poděkování patří pracovníkům z katedry metalurgie a slévárenství, kteří pro tuto akci odlili krásné pamětní plakety.

Více informací o přehlídce Kyber Stoč 2017, výsledkovou listinu a propozice pro následující ročník lze najít na stránkách http://www.fmmi.vsb.cz/638/cs/kyber_stoc/. 

Jiří David, Robert Frischer, VŠB-TU Ostrava