Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Soutěž Kyber-STOČ 2016 v Ostravě

Dne 18. března 2016 se na VŠB-TU v Ostravě uskutečnil první ročník soutěžní přehlídky tvůrčích aktivit studentů středních škol severní Moravy v oboru automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů s názvem Kyber-STOČ 2016. Uspořádala ji Českomoravská společnost pro automatizaci v rámci svých aktivit na podporu a zkvalitňování výuky automatizace na středních školách ve spolupráci katedrou automatizace a počítačové techniky v metalurgii Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Partnerem byla Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě, mediálním partnerem byl odborný časopis Automa. Cílem soutěže bylo podpořit aktivity středoškolských studentů v oborech souvisejících s automatizací, dát jim příležitost prezentovat se na vysokoškolské půdě a poskytnout jim náměty pro další rozvoj. Přehlídka byla určena studentům denního studia středních škol – jak pro jednotlivce, tak i pro soutěžní kolektivy (maximálně tříčlenné). Soutěžit mohli v libovolném z oborů automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů podle vlastního zájmu. Prezentovány tak byly různorodé aktivity – např. učební pomůcky pro výuku pneumatických prvků, řešení ekvitermní regulace topení nebo programový systém pro simulaci odstředivého lití v indukční peci. Bylo patrné, že studentům nechybí odborné vedení pedagogickými pracovníky a současně mají možnost využívat moderní prostředky automatizace na svých školách. Mohou tak realizovat své originální nápady. Soutěž je příležitostí k setkání s ostatními studenty, k „měření tvůrčích sil“ a poskytuje inspiraci pro rozvoj jejich talentů. Studenti se učí prezentovat své výtvory na veřejnosti.

 
Porota určila dvě rovnocenná první místa. Vítězem se tak stal Jakub Klokočník ze Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě se svou meteostanicí s WiFi komunikací (obr. 1), která je řízena mikropočítačem ESP8266 a měří teplotu, tlak a vlhkost a na barevném LCD indikuje aktuální stav počasí, a Jakub Kapustka ze Střední odborné školy Třineckých železáren s modelem třídicí linky, jež umožňuje třídit výrobky podle jejich velikosti a předávat je do tří různých
směrů (obr. 2). Model byl vytvořen ze stavebnice Merkur a jeho řídicí systém byl realizovaný mikroprocesorem ATmegs328 na desce Arduino Nano. V rámci doprovodného programu účastníci absolvovali exkurzi do Národního superpočítačového centra VŠB-TU Ostrava, kde viděli superpočítač Salomon (45. nejvýkonnější počítač na světě) a jeho předchůdce, počítač Anselm (zorganizovala katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii). Další akcí byla prohlídka laboratoří katedry materiálů a technologií pro automobily Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. Zde byly prezentovány prototypy elektromobilů.
 
Organizátoři děkují všem středním školám, pedagogickým pracovníkům, studentům a partnerům, kteří tuto akci podpořili. Předem zvou na druhý ročník přehlídky Kyber-STOČ 2017 v Ostravě a věří, že tak vznikla nová tradice soutěžních přehlídek.
Jiří David