Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Soutěž Kyber robot opět na TUL v Liberci

Po loňském úspěšném prvním ročníku se 5. prosince 2008 od 10 hodin již podruhé na liberecké technické univerzitě bude konat soutěž středoškolských výukových robotů Kyber robot. Až do 28. listopadu 2008 se mohou do soutěže hlásit studenti středních a základních škol, jednotlivci i členové zájmových kroužků. Účastníci si na soutěž připraví libovolné vystoupení výukového robotu (nebo i skupiny robotů) v trvání nejvýše pěti minut. Soutěží se ve dvou kategoriích. V první se utkají robůtci sestavení ze stavebnice Bioloid a ve druhé libovolné roboty. Soutěžit mohou jednotlivci i maximálně tříčlenná družstva. Odborná porota vyhodnotí choreografii a kreativitu sestavy.
 
Soutěž robotů se může stát mostem mezi středními školami a univerzitami, ale také mezi studenty a průmyslovými podniky. Pořadatelé hledají mezi průmyslovými firmami sponzory pro tuto soutěž. V jejím průběhu by tyto firmy mohly vhodným způsobem prezentovat své služby. Zvláště nyní, kdy firmy těžce obsazují některé technické pozice, může být soutěž Kyber robot pro firmy vítanou příležitostí setkat se zapálenými a technicky nadanými studenty. Další informace si lze vyžádat na adrese josef.janecek@tul.cz
(ev)