Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Soutěž Kyber Robot 2016

Letošní soutěž Kyber Robot 2016 (již devátý ročník, www.kyberrobot.tul.cz) se uskutečnila 27. ledna 2016 v nové budově G Technické univerzity v Liberci. Pořadatelem byla tradičně Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, ústav mechatroniky a aplikované informatiky. Garantem byl prof. Ing. Zdeněk Plíva, děkan fakulty, organizačním garantem byla Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. (lenka.kretschmerova@tul.cz). Mediálním partnerem byl rovněž časopis Automa.

 
Do soutěže se letos přihlásilo 26 týmů z osmnácti škol a zájmových kroužků. Překvapivě byly týmy středních škol v menšině. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: ZŠ – libovolný robot (pět týmů), ZŠ – Lego MindStorms (čtrnáct týmů), SŠ – robotické stavebnice (pět týmů), SŠ – libovolný robot (dva týmy). Kategorie pro studenty VŠ a dospělé zůstala neobsazena. Vítězové získali finanční odměny v celkové výši 28 000 Kč od sponzorů: Nadace Precioza (10 000 Kč), ČEZ (7 000 Kč), Nadace Jablotron (6 000 Kč) a Českomoravská společnost pro automatizaci (5 000 Kč).
 
Soutěž je určena pro jednotlivce i týmy studentů SŠ, žáků ZŠ a členy zájmových kroužků. Soutěžící mohou být jednotlivci nebo maximálně tříčlenná družstva. Předmětem je libovolná kreace malých výukových robotů podle invence soutěžících. Doba trvání sestavy je maximálně 5 min. Hodnotí se choreografie a kreativita sestavy, nápad a jeho realizace, využití všech funkcí robotu, prezentace a dodržení časového limitu. Bylo úžasné sledovat originální konstrukce robotů a zaujetí při jejich prezentaci – zejména u těch nejmladších soutěžících. Většina robotů byla zkonstruována ze stavebnice Lego MindStorms a překvapující bylo, jak i žáci základních škol zvládli jejich programování. Potvrdil se tak názor, že předmětem podobných soutěží jsou sice „robotické hračky“, ale jejich hlavním přínosem je probuzení zájmu dětí a mládeže o technickou tvořivost a o studium technických oborů.
Ladislav Šmejkal
 

Obr 1. I nejmladší soutěžící se měli čím pochlubit