Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Souhra elektroniky s pneumatikou – ventilové terminály CPX aneb stavebnice na druhou

číslo 8-9/2003

Souhra elektroniky s pneumatikou – ventilové terminály CPX aneb stavebnice na druhou

Ventilové terminály CPX firmy Festo by snad ani neměly být nazývány ventilovými. Jde totiž o spojení elektrických a pneumatických modulů, které komunikují s nadřazeným automatem po některé z průmyslových sítí, jako např. Profibus, Interbus, DeviceNet apod. Možnosti jejich proměn jsou takřka neomezené. Co to znamená pro jejich uživatele?

Úspora při konstrukčním návrhu

Již na počátku návrhu stroje šetří ventilové terminály CPX mnoho námahy. Pomocí konfigurátoru ventilových terminálů (firemní software, běžná součást elektronické podoby katalogu Festo) stačí vybrat požadovanou sestavu. Vše je podle potřeby vybaveno koncovkami, konektory, tlumiči hluku, popisovými štítky, návodem a dalším příslušenstvím. Vždy je na správném místě stroje správný síťový modul – elektrický, pneumatický nebo oba v jednom. Jakákoliv změna sestavy je snadná, lze přidávat, měnit nebo odebírat jak ventily, tak elektrické moduly nebo měnit způsob jejich připojení.

Obr. 1.

Jednoduchost při nákupu

Rozhodne-li se uživatel terminál CPX objednat, lze pod jediným objednacím číslem získat blok, který ovládá elektrické i pneumatické funkce příslušné části stroje. Vše od jediného výrobce, a dokonce pod jedinou položkou, vše bez nutnosti komunikovat s několika dodavateli. Stačí k terminálu připojit hadice od pohonů a kabely od čidel, elektrických pohonů apod.

Rychlá a snadná instalace

Při montáži na stroj uživatel ocení kromě jednoduchého připojení hadic, které vedou k pneumatickým pohonům, i další přednost terminálů CPX – možnost zvolit si podle svých zvyklostí typ konektorů použitých pro připojení elektrických členů. Jde o vlastnost, která z elektrické části těchto terminálů činí ojedinělý stavebnicový celek.

Snadné uvedení do provozu

Při oživení terminálu lze využít CPX Handheld – ruční diagnostický přístroj, který umožňuje vyzkoušet všechny elektrické i pneumatické funkce terminálu či jejich kombinace bez nutnosti připojení na síť – jednotlivé části stroje tedy lze oživovat samostatně, dokonce i bez propojení s ostatními částmi zařízení a bez nutnosti cokoliv programovat. Oživení může začít bezprostředně po montáži, bez čekání na programátora či ostatní části zařízení.

Snadná údržba

Zmíněný diagnostický přístroj dokáže pomoci nejen při oživení stroje, ale i při provozní údržbě. Při jeho spojení s terminálem lze velmi snadno nejen zjistit momentální stav zařízení, ale i přečíst z paměti čtyřicet posledních závad i s časovými údaji. Zaznamenané závady jsou např. nízké napětí na ventilech či výstupech, zkrat na ventilech, čidlech nebo porucha na ventilu.

Hospodárnost ve skladu

Stavebnicová konstrukce terminálů CPX je dovedena k dokonalosti – nejen díky možnosti záměny různých ventilů mezi sebou, ale i díky možnosti měnit funkce elektrických modulů prostřednictvím parametrů, bez nutnosti skladovat jejich různé varianty.

Špičková technika

Ventilové terminály CPX mohou obsahovat pneumatickou a elektrickou část. V pneumatické části lze podle zamýšleného použití volit různé typy ventilů. Dosud jsou k dispozici čtyři typy, připravují se další dva. Počet ventilů je omezen podle typu na 22 až 64 cívek. Nejnovější konstrukce umožňuje nejen dosáhnout velkého průtoku v rozměrech daných průřezem terminálu, ale i libovolně mezi sebou kombinovat různé velikosti ventilů. V každé pozici terminálu lze použít ventil 5/2 s jednou nebo dvěma cívkami, ventily 5/3 nebo dokonce dvojici ventilů 3/2. Přívod tlaku k ventilům může být zleva, zprava nebo z obou stran a ventily mohou být rozděleny do několika zón s napájením různými tlaky. Výstupy z ventilů je možné snadno vyměnit, mohou být libovolně kombinovány různé velikosti hadic. Každý ventil je vybaven indikací napájení cívek pomocí LED, místy pro popisové štítky a elektronikou pro omezení trvalého příkonu cívky. Vyjmout ventil znamená pouze uvolnit dva šrouby, velmi rychle, bez odpojování hadic nebo kabelů.

V elektrické části je nejdůležitější a nezbytný komunikační modul, zprostředkovávající ovládání terminálu CPX prostřednictvím průmyslové sítě. Další moduly v elektrické části jsou elektrické vstupy pro připojení čidel a elektrické výstupy pro ovládání elektrických výkonných prvků, oboje jak binární, tak analogové (spojité).

Elektrické moduly lze nejen stavebnicově přidávat či ubírat, ale dokonce i „vertikálně“ sestavovat. Každý modul je tvořen základním napájecím blokem, elektronickým funkčním modulem a krytem s připojením.

Základní napájecí bloky zajišťují napájení různých částí terminálu zdroji napětí s různým potenciálem (oddělené napájení), ale také komunikaci mezi jednotlivými částmi terminálu.

Funkční elektronický modul se vsazuje do napájecího bloku. Obsahuje funkce podle potřeby uživatele – binární nebo analogové elektrické vstupy či výstupy.

Kryt je vybaven připojením podle přání – konektory M12 s pěti kontakty, konektory M8, konektory M12 s osmi kontakty, konektory Harax („zařezávací“ technika připojení bez nutnosti odstraňovat izolaci z vodičů), konektorem SubD nebo se svorkovnicí (pružinové svorky).

Výhodná je možnost odpojit celý modul pouhým odejmutím krytu i s připojením.

Ventilové terminály CPX mají (s výjimkou krytu se svorkovnicí) stupeň krytí IP65, a lze je tedy obvykle připevnit přímo na rám stroje, bez nutnosti budovat rozváděče, svorkovnice a kabelové rozvody. Znamenají významnou inovaci v oblasti ventilových terminálů, která vede ke zjednodušení práce všech, kteří se podílejí na automatizaci nejrůznějších druhů technologií – konstruktérů, montérů, údržbářů a dalších.

(Festo, spol. s r. o.)

Festo, spol. s r. o.
Pod Belárií 784
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 261 099 611, fax: 241 773 384
e-mail: info_cz@festo.com

Automatizační centrum
tř. T. Bati 164
760 00 Zlín-Prštné
tel.: 577 434 979, fax: 577 434 765
e-mail: zlin@festo.com

Automatizační centrum
Londýnská 51/2
460 01 Liberec 1
tel.: 485 100 328, fax: 485 104 878
e-mail: liberec@festo.com

Inzerce zpět