Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Současní mladí nadšenci pro robotiku a budoucí robotizace v praxi

Letos 24. února proběhla již desátá tradiční brněnská akce Robotiáda, opět v centru VIDA! Science. Zúčastnilo se jí 120 čtyřčlenných týmů robotických kroužků základních a středních škol, které soutěžily v šesti disciplínách vypsaných pro mobilní roboty.

Následující den, v sobotu 25. února, dali pracovníci centra Vida Science v programu VIDA! ROBOTI pro celou rodinu možnost rodičům a dětem, aby se seznámili s robotickými stavebnicemi nebo hotovými robůtky od různých výrobců, které jsou k dispozici na českém trhu (Lego, Ozobot, Hexbug, Edison a další). Dům dětí a mládeže Helceletka z Brna ukázal, jaké modely robotů si mohou členové kroužku sestavit a naučit se je programovat. Některé miniroboty si mohli zájemci sestavit přímo na akci za pomoci vedoucích tohoto kroužku a mohli si také vyzkoušet programování a ovládání různých robůtků v praxi. Akce se zúčastnilo téměř 2 000 dětí a rodičů (obr. 1).

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně na akci prezentovala, jak svojí výukou připravuje odborníky, kteří budou v praxi realizovat kyber-fyzické systémy v rámci vládního programu Průmysl 4.0. Pracovníci fakulty informovali členy robotických kroužků a jejich rodiče o tom, jak se na vysoké škole učí konstrukce a programování robotů, i o možnosti přihlásit se na letní školy robotů, které budou opět pořádány o prázdninách pro žáky základních a středních škol.

Ústav automatizace a informatiky připravil pro nejmladší návštěvníky pexeso s robotickými motivy na obrázcích, které si děti mohly odnést domů na hraní. Předškoláci i žáci nižších tříd ZŠ využili příležitost zahrát si v expozici robotický hokej. Letos použili pracovníci ústavu reklamní materiá­ly firmy Yaskawa, které mladé návštěvníky i jejich rodiče informovaly o možnostech skutečných průmyslových robotů používaných v praxi. Takže rodiče, ale hlavně mladí návštěvnicí si mohli představit, jak se mohou podílet ve svém budoucím zaměstnání na robotizaci průmyslu, jestliže si zvolí studium na FSI VUT. O všechny tyto aktivity projevili účastníci velký zájem. Kdo si chtěl ověřit svoje schopnosti řídit závodní monopost, využil simulátor F1. Modely mechatronických systémů přilákaly ty mladé návštěvníky, kteří rádi objevují zajímavé věci experimentem. Přitom modelování a simulace jsou v současných robotických úlohách při navrhování a realizaci robotických digitálních dvojčat jedněmi z klíčových kroků (obr. 2).

Mladí nadšenci do robotiky, kteří se Robotiády zúčastnili, představují budoucí odborníky na robotiku, kteří budou za pár let realizovat kyber-fyzické soustavy podle koncepce průmyslu 4.0. Je potěšitelné, že si to velmi dobře uvědomují současné základní a střední školy, které organizují kroužky robotiky a umožňují svým žákům získávat první zkušenosti s konstruováním a programováním robotických systémů.

Ostře s tím kontrastuje nepochopení podpory výuky robotiky ze strany firem, které roboty vyrábějí a využívají. Přestože jde již o desátý ročník akce, za celou dobu se nepodařilo získat pro myšlenku podpory akce Robotiáda ani výrobce robotů, ani jejich koncové uživatele. Dokonce ani neposlali propagační videa, která by mladé zájemce o robotiku seznamovala s průmyslovými roboty a jejich využitím v praxi. Teprve letos firma SMC, jako jediná, podpořila organizátory tím, že přispěla na ceny pro vítěze soutěží. Dosud mohli organizátoři udělovat vítězům jen diplomy.

 

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.,
ústav automatizace a informatiky
Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

 

(Foto: autor)

 

Obr. 1. Zájem o roboty a stavebnice u dětí i dospělých byl veliký

Obr. 2. Tři expozice ústavů FSI VUT: v popředí expozice mechatronických modelů, uprostřed simulátor řízení závodní formule, v pozadí robotický hokej

Obr. 3. Nadšený hráč u robotického hokeje