Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

SoMachine: prostředí stvořené pro výrobce strojů

Nová verze SoMachine V4.1 je navržena tak, aby splňovala současné požadavky na efek­tivní řízení strojů. Jednotné vývojové prostředí proto umožňuje vývoj, uvedení do provo­zu a údržbu malých i středně velkých strojů, popř. celých technologických celků.

 
O tom, že Schneider Electric uvádí na český a slovenský trh The NEXT ge­neration – novou generaci PLC a LMC z koncepce MachineStruxure – si moh­li čtenáři přečíst již v minulých číslech časopisu Automa. Nastal čas seznámit se s neméně důležitou částí tohoto uce­leného řešení pro výrobce strojů – s vý­vojovým prostředím SoMachine se vší robustností jeho nové verze V4.1.
 
Také zde udělali vývojáři znatelný kus práce. Základní nabídku přepraco­vali tak, aby programování bylo jedno­duché a intuitivní i pro méně zkušené uživatele. Typicky jde o techniky, kte­ří potřebují jednou za čas udělat krat­ší program nebo změnit ten dosavadní. Profesionálové, pro které je programo­vání denním chlebem, naproti tomu oce­ní mnoho nových a užitečných funkcí.
 

SoMachine V4.1: intuitivní vývojové prostředí

Jednodušší je jak připojení k PLC (popř. LMC) a jeho vizuální identifikace, tak způ­sob přenosu aplikace a firmwaru pomocí kar­ty SD. K intuitivnímu ovládání přispívá také integrace oblíbeného inženýrského prostředí Vijeo Designer, určeného pro HMI Magelis.
 
SoMachine ve verzi V4.1 podporuje všech šest jazyků podle normy IEC 61131-3. Dále obsahuje konfigurátory sběrnic (Modbus, EtherNet/IP, CANopen, AS-Interface, Pro­fibus), expertní diagnostiku pro odladění a množství „chytrých prográmků“ pro údrž­bu a vizualizaci, včetně webové.
 
Vývojáři jistě ocení tzv. tracer, pomocí něhož mohou sledovat graficky zpracované hodnoty proměnných během každého kro­ku programu. Servisním technikům a kon­covým uživatelům přijde vhod volně šiři­telný nástroj Controller Assistant, který jim dovolí zálohovat aktuální nastavení PLC pří­mo do počítače nebo na kartu SD a v přípa­dě výměny nahrát původní nastavení zpět.
 
K výhodám SoMachine V4.1 patří také pře­dem připravené aplikační funkční bloky, které řeší úlohy typické pro konkrétní technologie – např. balicí stroje, jeřáby, čerpadla nebo do­pravníky. Reálně tak snižují náklady na vývoj stroje a zrychlují jeho uvedení na trh.
 

SoMachine „zvládá“ všechna běžná zařízení

Ve vývojovém prostředí SoMachine V4.1 lze programovat, řídit a nastavovat (obr. 1):
  • programovatelné automaty: Modicon M238, Modicon M241, Modicon M251, Modicon M258,
  • jednotky řízení pohybu: Modicon LMC058, Modicon LMC078,
  • mikropanely: Magelis HMI STO, Magelis HMI STU,
  • operátorské panely: Magelis GTO, Mage­lis GH, GK, GT, Magelis XBTGC,
  • kartu IMC pro řízení měničů frekvence Al­tivar 71,
  • rozšiřující moduly pro PLC: Modicon TM2, TM3, TM4, TM5, TM7 a TM8.

Jednadvacet dní zdarma – a potom?

Verzi trial SoMachine V4.1, která je plně funkční po 21 dní, si lze bezplatně stáhnout na www.schneider-electric.cz, sekce užiteč­né odkazy – software k bezplatnému staže­ní. V případě zájmu o prodloužení používání zakoupením licence může uživatel kontakto­vat zákaznické centrum společnosti Schnei­der Electric (tel.: 382 766 333).
 
The NEXT generation dokáže citelně zvý­šit výkon každého stroje. Navíc zpříjemní veškeré operace během celého jeho životní­ho cyklu, od vývoje až po údržbu.
Jan Grulich, Schneider Electric
 
Obr. 1. SoMachine V4.1 – efektivní řešení pro každý stroj
Obr. 2. SoMachine V4.1 lze použít na stolních počítačích i mobilních zařízeních