Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Solek Group uvádí na trh ostrovní solární systém dodávky elektřiny

Společnost Solek Group od svého založení v roce 2010 realizovala více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 30 MW. V současnosti se soustředí na chilský trh, kde má v plánu výstavbu dalších elektráren o výkonu až 250 MW.

Pro chilský trh dokončila testování vlastního systému soběstačné výroby a dodávky elektrické energie. Základem je fotovoltaická elektrárna o špičkovém výkonu od 16 kW do 9 MW a hlavní součástí jsou akumulační baterie. V případě nefunkčnosti fotovoltaické elektrárny, např. z důvodu zasněžení, může systém využít dieselagregát. Testování, které probíhalo od roku 2010 do loňska, prokázalo, že systém je zcela soběstačný a bez potřeby externí sítě zásobuje elektřinou odběratele v rozsahu od jednoho domu až po velký průmyslový areál nebo obec o počtu až 15 tisíc domácností.

Zatímco testovací zařízení bylo úspěšně spuštěno v Česku, obchodní nabídky předkládá Solek zatím jen na svém primárním trhu v Chile. První komerční projekty pro tento bezemisní zdroj předpokládá Solek uzavřít v letošním roce. Zajímavostí je předložení nabídky soběstačného systému na Velikonočních ostrovech, které chtějí snížit svou závislost na dovozu fosilních paliv. Cílem je postupně odstavit dieselové agregáty, které po instalaci fotovoltaických panelů budou fungovat jen jako záložní zdroj, a postupně, s rozvojem a zlevněním techniky pro akumulaci (baterií nebo jiných systémů ukládání), budou zdroje na naftu úplně nahrazeny.

Ekonomický model ukazuje na případu solární elektrárny o instalovaném špičkovém výkonu 2,4 MW s bateriemi o kapacitě 2 MW·h, že návratnost v podmínkách Chile je zhruba čtyři roky. V tomto případě systém nahrazuje dieselagregát o výkonu 640 kW.

„Chile, kde úspěšně investujeme už pátý rok, je díky svým hospodářsko-politickým i přírodním podmínkám vhodnou destinací pro realizaci inovativních projektů s obnovitelnými zdroji energie. Doufáme však, že s dalším vývojem techniky a rozumně nastavenou regulací budeme schopni podobně efektivní řešení realizovat i v Česku,“ řekl Zdeněk Sobotka, generální ředitel Solek Group.                                                    

(ed)