Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Software zenon 7.10 také v 64bitové verzi

V březnu 2013 uvedla společnost COPA-DATA na trh novou verzi automatizačního softwaru zenon 7.10, který bude dodáván v 32bitové nebo 64bitové verzi (podpora Windows 8). S adresami délky 64 bitů se zvětší počet bytů, které lze přímo adresovat na 264 – 1 (v 32bitových aplikačních programech lze přímo adresovat 232 bytů, tedy maximálně 4 GB RAM). Tím odpadají problémy s nedostatkem volných adres pro aplikační data nebo s fragmentací adres, a to i ve velmi složitých automatizačních projektech. Nová verze softwaru zenon umožňuje také vícetlačítkové ovládání (multi-touch) a má speciální modul Batch Control pro řízení šaržové výroby s pokročilým řízením receptur. Vedle operačního systému Windows 8 podporuje zenon 7.10 rovněž SQL Server 2012. Software zenon 7.10 vyhovuje požadavkům na řízení průmyslových provozů od úrovně snímačů až po systém ERP. Skládá se ze čtyř programů: zenon Analyzer, poskytující šablony k vytváření různých zpráv (o spotřebě, délce prostojů, KPI apod.), vizualizační (SCADA) systém zenon Supervisor pro sledování a řízení procesů, HMI systém zenon Operator pro řízení strojů s jednoduchým ovládáním, včetně vícetlačítkového, a vývojové prostředí zenon Logic pro programování PLC podle normy IEC 61131-3. Pro snadné použití v průmyslu je software zenon vyvíjen v souladu s koncepcí „nastavování parametrů místo programování“ a také s ohledem na jednoduchou integraci do existující automatizační a informační infrastruktury podniku.

COPA-DATA GmbH, dominika.belicova@copadata.com, www.copadata.com