Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Software VisionPro podporuje výrobu řídicích systémů B&R

Rakouský výrobce automatizační techniky, společnost Bernecker and Rainer (B&R), provozuje poloautomatickou výrobní linku na sestavování řídicích systémů vyráběných na zakázku podle objednávek výrobců rozváděčů. Požadavky zákazníků na sestavy řídicích systémů z jednotlivých dílů se velmi různí a to, že jim společnost B&R dodává už hotové sestavy, jim umožňuje vyhnout se časově náročné a drahé manipulaci s jednotlivými automatizačními komponentami.

 
Stejně důležitá jako efektivní výroba je i kontrola kvality. Hlavním cílem společnosti B&R je dodávat vždy bezchybné výrobky. Proto zavedla nový systém kontroly kvality, jehož součástí jsou optické testovací stanice v podobě kontrolních tunelů vybavených vysoce kvalitními pětimegapixelovými kamerami a aplikačním programem založeným na softwaru pro počítačové vidění Cognex VisionPro®.
 
Celý výrobní proces je řízen prostřednictvím podnikového informačního systému SAP, který zajišťuje, aby na všech třech manuálních montážních stanicích ve výrobní lince byly obsluze k dispozici správné komponenty. Při přípravě interních přepravek s díly pro danou zakázku operátor přečte před vložením součástky do přepravky její optický kód a zadá jej do informačního systému. Jestliže je naskenován díl, který k zakázce nepatří, na displeji pracovní stanice se zobrazí chybové hlášení. Když jsou v přepravce všechny zadané díly, je přemístěna k první montážní stanici, kde zaměstnanec všechny díly, modul po modulu, složí dohromady, až vytvoří hotový řídicí systém: nejprve modul sběrnice, potom další řídicí a vstupně-výstupní moduly a na závěr připojovací svorky. Pro maximální zajištění kvality kontrolují optoelektronické snímače každý slot a ověřují, zda je v něm nainstalován správný díl. Pro usnadnění práce operátora ukazuje laserové ukazovátko další pozici, do níž má být instalován modul (obr. 1).
 
Stejně jako se řídicí systém část po části skládá se i kontroluje. V prvním kontrolním tunelu jsou vykonávány tři kontrolní operace: je ověřována přítomnost dílů, jejich typ a přesná pozice. Ověřováno je také správné nastavení čísla uzlu přepínačem na sběrnicovém modulu. Je-li rozpoznána chyba, řídicí systém se vrací na pracoviště, kde operátor problém vyřeší. Kontrolní tunel uvolní řídicí systém k další montáži až po jeho úspěšném otestování.
 
Přesnou identifikaci dílu zajišťuje souhra kamery, softwaru Cognex VisionPro a doplňkového uživatelského rozhraní. Software Cognex VisionPro pro PC dokáže ignorovat nevýznamné změny vzhledu a zaměřit se na důležité rysy, na nichž závisí akceptování produktu. Společnost AGS Engineering, odpovědná za návrh poloautomatické linky, zvolila software Cognex VisionPro proto, že splňoval požadavky spojené s modulárním provedením řídicího systému B&R. Software VisionPro konstruktérům umožnil vytvořit aplikaci přesně podle požadavků zákazníka. Software VisionPro navíc nevyžaduje předběžné zpracování snímku. To zlevňuje a urychluje vývoj aplikace a snižuje celkové náklady na systém strojového vidění. Jednotlivé softwarové komponenty jsou do aplikace umisťovány metodou drag and drop. Po jejich propojení se komponenty z velké části automaticky a dynamicky přizpůsobí aplikaci a jejich nastavení se tím velmi zrychlí a zjednoduší.
 
Následující operací při výrobě řídicího systému je popis svorek. Proto také druhý kontrolní tunel kontroluje správnost automaticky vytvořených štítků (obr. 2). Zařízení svorku po svorce kontroluje správnou polohu štítků, jejich popis a barvu. Každý jednotlivý popis na několika stovkách štítků je porovnáván s údaji uloženými v softwaru systému počítačového vidění. Až poté, co systém všechny štítky identifikuje jako správné, je hotová sestava řídicího systému v systému SAP uvolněna a výrobek získá konečný výrobní kód.
 
Systém společnosti B&R má podrobný testovací vzorek pro každý typ řídicího systému, který lze automaticky vyvolat během přenastavení produktu. Díky tomu systém počítačového vidění odhalí veškeré možné chyby konečného výrobku. Tento nový systém pro kontrolovanou výrobu ukazuje, jak nejmodernější technologie počítačového vidění společnosti Cognex podporují i vysoce složité výrobní procesy. Software VisionPro pomáhá zajistit 100% bezchybné produkty bez ohledu na to, kolik kusů se vyrábí.
Obr. 1. Montáž řídicího systému podle objednávky zákazníka
Obr. 2. Kontrola popisu svorek