Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Software Tecnomatix pro řízení kvality dodávek pro automobilový průmysl

Společnost Delphi Thermal je přední dodavatel mobilní elektroniky a dopravních systémů. Vyrábí mimo jiné i hnací ústrojí a zabezpečovací systémy, bezpečnostní prvky, ovládací prvky vozidel, elektrické obvody a zábavní elektroniku do automobilů. Její produkty se uplatňují také v počítačích, telekomunikačních zařízeních, ve spotřební elektronice a v přístrojích pro energetiku a zdravotnictví. Technologie výroby ve společnosti Delphi splňuje přísné normy pro automobilový průmysl.

Tlak na snižování nákladů a zvyšování produktivity

Při dodávkách dílů pro výrobu automobilů čelila společnost narůstajícímu tlaku konkurence. V této situaci si uvědomila, že bude-li pouze dobrým výrobcem, ani nenaplní své ambiciózní cíle, ani neuspokojí výrobce OEM, kteří požadují levnější a zároveň velmi kvalitní komponenty. „Roste tlak na snižování nákladů a zvyšování produktivity, přičemž je nutné zachovat kvalitu výrobků. Na tyto požadavky reagujeme zaváděním nejlepších dostupných softwarových nástrojů, které naší společnosti pomohou nově navrhnout naše procesy. Udržíme tak tempo s celosvětovým technickým vývojem,“ uvádí vedoucí konstrukce v Delphi Thermal Jim Anderson.

Jedním z nejdůležitějších požadavků na výrobce prvků pro automobilový průmysl je bezvýhradně udržovat kvalitu podle metodiky PPAP (Production Part Approval Process). Jde o proces schvalování dílů do sériové výroby podle mezinárodních standardů umožňujících specifikovat, zda daný provoz dosahuje stabilní kvality a má dostatečnou kapacitu pro konkrétní výrobek. Pokud nejsou příslušné požadavky splněny nebo součásti nevyhovují normám jakosti, není součást odběratelem přijata. Je také třeba se vyrovnat se stále kratšími harmonogramy výroby.

Zda výrobek bude nebo nebude podle metodiky PPAP přijat, přímo závisí na dodržení rozměrů součástí a jejich kontrole. Proto v Delphi využívají software společnosti Siemens PLM Software. „Díky integraci softwaru Tecnomatix do programu Teamcenter nyní snadněji vyhovíme normám a opakovaně používáme osvědčené postupy. Také se nám daří čím dál lépe plnit požadavky na kvalitu výrobku,“ vysvětluje Anderson.

Analýza vedla ke změně pracovních procesů

Ve společnosti Delphi přezkoumali zavedené procesy a výrobní technologie a stanovili si za cíl sjednotit vyhodnocování a kontrolu výrobků. Aby toho dosáhli, rozhodli se změnit firemní procesy a zavést softwarový nástroj Tecnomatix integrovaný do nástroje Teamcenter (pro správu životního cyklu výrobků).

Pracovníci společnosti Delphi prověřovali, jak jsou v průběhu životního cyklu výrobku plněny požadavky na kvalitu. Zjistili, kde jsou požadavky poprvé dokumentovány a kde v procesu PPAP nakonec schvalovány. Objevili mnoho věcí, které lze zlepšit: zavedené procesy nebyly propojeny a technické prvky výkresů bylo nutné do jednotlivých systémů CAD vkládat ručně. Z důvodu oddělených datových úložišť je bylo nutné vkládat i několikrát, čímž rostla pravděpodobnost chyb. Různé stroje navíc vyžadovaly různá programovací prostředí, a výsledky bylo proto možné vyhodnocovat různě. Pracovní skupiny zapojené do plánování životního cyklu, realizace a analýzy tak nemohly výsledky dobře sdílet.

Odborníci Delphi Thermal zjistili, že software pro řízení kvality Tecnomatix® od společnosti Siemens jim umožní zlepšit pracovní postupy, využít koncept hlavního (master) modelu a dodržovat normy. Také si uvědomili, že se podaří výrazně zmenšit počet variant výrobku, zlepšit vyhodnocování a zkrátit dobu plánování kvality. Více výrobků tak bude vyhovovat požadavkům metodiky PPAP. „V dnešních nepříznivých ekonomických podmínkách je velmi důležité co možná nejvíce znovu využívat jednou pořízená data,“ poznamenává Anderson. „Když v hlavím modelu použijete vestavěný modul GD&T (geometrické rozměry a tolerance), nemusíte kvůli kontrole opakovaně vkládat hlavní parametry, odchylky a kóty do několika dalších systémů. Použití modulu GD&T spolu se standardizujícími úpravami měřicího modulu CMM vedlo ke zkrácení doby uvedení výrobku na trh.“

Jednotný a přehledný zdroj informací o kvalitě

Společnost Delphi Thermal zavedla software Tecnomatix pro plánování a dodržování kvality. S tímto softwarem, založeným na programu Teamcenter, mohla firma mnohem efektivněji plnit požadavky PPAP. Pomocí softwaru Tecnomatix bylo ve společnosti Delphi možné zásadně změnit firemní postupy. Zavádění nových výrobků bylo urychleno paralelními pracovními postupy – současně s konstrukcí produktu jsou vytvářeny programy pro jejich kontrolu. Pracovníci týmu kvality mohou využívat navržené geometrické rozměry, tolerance, kóty, funkce a kontrolní body. Výrazně tak byla zjednodušena tvorba kontrolních programů a řízení změn. Parametry nezbytné k zajištění kvality jsou zadávány pouze jednou a následně jsou využívány v průběhu programování, realizace a analýzy pracovních cyklů. Programování a vytváření postupů pro více strojů je usnadněno i tím, že společnost Siemens PLM Software využívá např. normy DMIS, což jsou otevřené metrologické předpisy vypracované dodavateli a členy konsorcia DMSC. Na strojích různých výrobců lze použít stejný program pro kontrolu výrobků, čímž se sníží náklady na zaškolení, zlepší se výsledky kontrol a výrazně se zlepší konzistence naměřených hodnot.

Společnost Delphi Thermal zavedla jednotný a přehledný zdroj informací o kvalitě a poté se rozhodla své procesy ještě více vylepšit. Stanovila standard pro hardwarovou konfiguraci obsahující minimální strojní vybavení a implementovala knihovnu standardních upevňovacích dílů. Ve všech podnicích Delphi Thermal nyní existuje jednotný přístup k přesnosti rozměrů. Kontrolní postupy jsou plně propojeny s funkcemi systémů CAD. Tím je omezen výskyt chyb, které by jinak vznikaly při manuálním zadávání dat, a je jisté, že v každém dalším procesu jsou k dispozici veškeré potřebné informace. Roste také produktivita v oblastech, jež s kontrolou kvality souvisejí, výrazně se zlepšuje plnění metodiky PPAP, což vede k vyšší produktivitě společnosti Delphi Thermal.

(Siemens PLM Software)


Obr. 1. Ve společnosti Delphi Thermal zavedli jednotný přístup ke kontrole kvality za použití softwaru Teamcenter

Obr. 2. Software pro řízení kvality Tecnomatics zajišťuje kvalitní data, což zkracuje dobu uvádění výrobku na trh

Obr. 3. Kontrolní postupy jsou plně propojeny s funkcemi systémů CAD