Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Software pro zabezpečení systémů strojového vidění

Software Cognex Directory Server (CDS) verze 1.0, navržený pro systémy strojového vidění In-Sight®, centralizuje autorizaci a autentizaci všech uživatelů v síti a může být součástí architektury zabezpečení podnikových informací. Současné řídicí systémy s otevřenou ethernetovou komunikací mohou být snadno integrovány do systémů plánování podnikových zdrojů (ERP) a řízení výroby (MES). Proto je nutné posílit ochranu citlivých dat a provozních parametrů. CDS využívá standardní informační infrastrukturu pro průmysl a protokoly moderního síťového zabezpečení, jako jsou LDAP, SSL a HTTPS. Když se uživatel pokouší přihlásit ke kameře In-Sight, jsou do systému CDS předány přihlašovací údaje k autentizaci a do kamery jsou zaslána oprávnění uživatele. Přístup může být nastaven podle pracovního zařazení uživatele, nastavení kamery In-Sight i podle funkcí údržby v systému In-Sight Explorer apod. Systém CDS doplňuje dosavadní produkty, jako je Cognex Audit Message Server pro záznam změn parametrů systému a uživatelských přihlášení a nástroj TestRun™ pro validaci změn parametrů aplikace.

Software CDS pomůže také průmyslovým provozům vyhovět předpisům, které stanovuje např. norma FDA 21 CFR Part 11. Systém CDS lze používat i ke správě velkého počtu systémů strojového vidění In-Sight v podniku, což snižuje náklady na nastavení a údržbu.

Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republiku, e-mail: sales@cognex.cz, www.cognex.com/cds