Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Software pro průmyslové aplikace

Automa 8/2000

(firemní článek)

Software pro průmyslové aplikace

edním z prvních míst, kde si počítačová technika našla své nezastupitelné místo, je oblast průmyslových aplikací, zejména na poli měřicích a řídicích systémů, a dále všude tam, kde je potřeba sbírat data, vyhodnocovat je a na základě výsledků uskutečnit odpovídající akce či zobrazit výsledky. Vizualizační systémy v podobě rozhraní člověk-stroj (označované jako MMI nebo HMI) nebo komplexní systémy rozšířené o sběr dat a řízení (SCADA) jsou často nepostradatelnou součástí moderních strojů a technologických celků. Laboratorní a testovací pracoviště se zase neobejdou bez měřicích přístrojů využívajících výpočetní výkon, zobrazovací možnosti a úložné kapacity současných počítačů.

Je samozřejmostí, že bez kvalitního programového vybavení nemůže počítač sám vykonávat složité úkoly, které jsou na něj kladeny, a tudíž i společnosti zaměřené na výrobu a montáž počítačových systémů zařazují do své nabídky programové balíky umožňující požadované funkce snadno implementovat, popř. také nabízejí vlastní vývojové kapacity pro řešení problémů zákazníků.

Nejinak je tomu i u společnosti ELCOM-IPC, která ve svém standardním katalogu nabízí několik vybraných produktů pro snadnou tvorbu měřicích a řídicích aplikací pod operačními systémy Microsoft Windows. Jako příklad uveďme systémy LabView a BridgeView firmy National Instruments a z domácích producentů systém Promotic společnosti Microsys. S posledně jmenovanou společností navíc úzce spolupracujeme při dodávkách komplexních řešení na bázi průmyslových PC ELCOM-IPC a programového vybavení Promotic.

Globální dohlížecí a monitorovací systém
Vzhledem ke speciálním nárokům některých zákazníků je často třeba přistoupit k tvorbě zakázkového programového vybavení či celých systémů. Jelikož se snažíme vycházet všem požadavkům maximálně vstříc, vyvinuli jsme takto v minulosti množství specifických řešení. Jeden z rozsáhlejších systémů se pokusíme v krátkosti popsat jako nástin možností a používaných technologií.

Tímto systémem je globální dohlížecí a monitorovací systém pro hlídání správné funkce obecně jakýchkoli zařízení, který je v současné verzi vybaven komponentami speciálně pro sledování provozního stavu počítačů na síti prostřednictvím protokolu SNMP a pro vzdálený dohled přes autonomní jednotky s modemy GSM. Pro výstup hlášení je možné využít kterékoliv rozhraní z jejich široké nabídky, aktuálně například e-mail, SMS, pagery apod.

Uvedený systém je založen na univerzálním jádru, které zpracovává vstupy ze vstupních serverů a na základě definovaných podmínek předává zprávy na zadané výstupy. Veškeré vazby mezi komponentami jsou dynamické, založené na technologii COM, a jednotlivé uzly mohou být distribuovány i na různé počítače na síti (DCOM).

Každé PC, jehož stav je monitorován prostřednictvím protokolu SNMP, je vybaveno standardní službou SNMP s rozšiřujícím agentem, který poskytuje např. informace o teplotě ve skříni, otáčkách ventilátorů, napájecích napětích, volném místě na disku, využití operační paměti a další užitečné informace, včetně možných uživatelských rozšíření. Na straně monitorovacího systému je spuštěn manažer SNMP, který sbírá data ze všech počítačů a síťových komponent vybavených správou SNMP, údaje vyhodnocuje podle zadaných mezí a v podobě zpráv je dává k dispozici pro rozeslání všem zainteresovaným. Podotkněme, že toto je pouze jedna z aktuálně nabízených komponent, obdobné diagnostické funkce poskytnou také vzdálené autonomní jednotky s komunikací prostřednictvím modemů (GSM, JTS), důležité informace podá také server kontrolující průchodnost spojení TCP/IP či jednoduchý server pro monitorování stavů digitálních vstupů.

Veškeré zprávy se po zpracování dostanou zvolenou cestou ke svému adresátovi, např. servisnímu technikovi, který může ještě dříve, než se vyskytne problém, zjednat nápravu, konkrétně např. tím, že zavčas vymění opotřebovaný ventilátor na chladiči procesoru některého z důležitých počítačů v technologii. Důležitou vlastností celého systému je plná integrace internetového rozhraní, kdy jsou všechny činnosti spojené se správou a prohlížením stavů zařízení vykonávány v rámci internetového prohlížeče kteréhokoliv počítače s přístupem do podnikové sítě.

Pro bližší informace prosím kontaktujte společnost ELCOM-IPC.

ELCOM-IPC s. r. o.
Místecká 1120/103
703 00 Ostrava - Vítkovice
tel.: 069/678 08 78-79
fax: 069/678 08 80-81
info@elcomgroup.cz